Földrajzi Közlemények - 2006 130. évf. 3-4. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Gábris Gyula: Száz éve született Bulla Béla 101
Marosi Sándor: Bulla Béla emlékezete 103
Hevesi Attila: Gondolatok a „Klimatikus geomorphologiá”-ról 111
Értekezések
Kertész Ádám: Az éghajlati tényezők szerepe a lineáris erózióban 115
Gábris Gyula: A magyarországi folyóteraszok kialakulásának és korbeosztásának magyarázata az oxigénizotóp-sztratigráfia tükrében 123
Szabó József: A tömegmozgások geomorfológiai jelentőségéről és veszélyességéről – az utóbbi fél évszázad tükrében 135
Nagy Balázs – Kern Zoltán – Ionel Popa: A periglaciális környezet változásainak elemzése a Kelemen-havasokban, geomorfológiai és dendrokronológiai módszerek alkalmazásával 155
Horváth Erzsébet–Novothny Ágnes–Manfred Frechen: Bulla löszsztratigráfiája a legújabb abszolútkor-meghatározások tükrében 171
Bradák Balázs: Meghatározható-e a paleoszélirány löszfeltárásokból a mágneses szuszceptibilitás anizotrópia (ams) vizsgálatával? – válaszok Bulla Bélának 185
Krónika
Földrajz és turizmus tudományos konferencia – Kókai Sándor 199
III. Magyar Földrajzi Konferencia – Kovács Alexandra 200
HUNGEO 2006 tudományos konferencia – Kovács-Pálfi Péter 201
Jubileumi előadóülés Bulla Béla születésének 100. évfordulója alkalmából – Lóczy Dénes 201
Fejlesztés és képzés a turizmusban – II. Országos Turisztikai Konferencia – Hegedüs Veronika–Marton Gergely 203
A Délvidék történeti földrajza tudományos konferencia – Sütő László 204
A fenntartható fejlődés indikátorainak vizsgálata a Gömör–Tornai-karszt területén – Gyenizse Péter 205
Tudományos ülésszak Rónai András születésének 100. évfordulója alkalmából – Michalkó Gábor 206
Az Erdélyi Geográfia Napja – a Magyar Földrajzi Társaság és a kolozsvári Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság közös rendezvénye – Kondor Attila Csaba 207
A Magyar Földrajzi Múzeum 2006. évi tevékenysége – Mácsai Anetta 210
Geográfus Hírlevél – Horváth Gergely 211
Bernát Tivadar 80 éves – Korompai Attila 212
Dudar Tibor 75 éves – Papp-Váry Árpád 213
Beluszky Pál 70 éves – Hajdú Zoltán 214
Lehmann Antal 70 éves – Lóczy Dénes 215
Zámbó László 70 éves – Móga János 215
Keveiné Bárány Ilona 65 éves – Kiss Andrea – Sümeghy Zoltán 216
Hevesi Attila 65 éves – Kocsis Károly 217
Újvári József (1928–2006) 218
Simon Dénes (1938–2006) – Horváth Gergely 218
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 59. Vándorgyűléséről és 130. Közgyűléséről, valamint az azt követő németországi tanulmányútról – Kondor Attila Csaba 221
Főtitkári jelentés – Kovács Zoltán 230
A Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági beszámolója a 2005-ös évről – Kovács Zoltán 233
A Felügyelőbizottság jelentése a 2005. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységről – Jankó Annamária 235
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztályának albániai tanulmányútjáról – Kondor Attila Csaba 236
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 130. Közgyűlésén 238
Irodalom
Abonyiné Palotás Jolán: Az infrastruktúra elemeinek változó szerepe a területi fejlődésben Magyarországon – Kókai Sándor 241
Beluszky Pál: Őrség – Vendvidék – Felső-Rába-völgy (Szentgotthárd és környéke) – Kugler József 242
Kiss Éva: Az Európai Unió a XXI. század elején – Szörényiné Kukorelli Irén 244

Partnereink