2015. november 18., szerda 17:42

Tájékoztató a könyvtárrevízióról

konyvtarA Magyar Földrajzi Társaság 2015. november 5-én megtartott Választmányi Ülése többek között tárgyalta a Társaság könyvtárának aktuális ügyeit. Alábbiakban az Elnökség az MFT Tagságát szeretné tájékoztatni a könyvtárrevízió aktuális fejleményeiről és egyúttal annak zárva tartásáról 2015. november 15-től.

Ahogyan 2015 májusában kelt tagsághoz címzett e-mailben, majd az MFT idei közgyűlésén a tagság tudomására hozta az Elnökség, az MFT könyvtár sorsának rendezése minden eddiginél sürgetőbbé vált, mivel záros határidőn belül a könyvtárnak helyt adó Budaörsi út 45. szám alatti épület kiürítésre kerül. A könyvtár állománya jelenleg rendezetlen, katalógussal nem rendelkezik. Az év során több, egyetemi és országos könyvtárakban dolgozó könyvtáros szakvéleményét kérte az Elnökség a könyvtár revízió lehetséges módjairól és ütemezéséről.

Ezek alapján 2015. október 28. óta az ELTE BTK könyvtár szakos hallgatói Németh Katalin adjunktus szakmai felügyeletével az alagsori raktárban található folyóiratok és tankönyvek rendbetételét kezdték meg. A folyóiratokat a cédulakatalógussal vetik össze, tételes jegyzéket készítenek az állományról (kötetadatok, folyóméteradatok címenként). A tételek excel táblázatba kerülnek, ami később más rendszerű könyvtári katalógusba átvihető. A munkában részt vevő mester szakos hallgatók vállalták, hogy a polcon lévő állományt szükség esetén megfelelő sorba rendezik (évfolyam, lapszám szerint, az esetlegesen felcserélt köteteket sorrendbe rendezik), illetve hogy az állományt akár dobozolásra, szállításra kész állapotba hozzák.  
Az MFT könyvtárnak jelenleg nincs gyűjtőköri szabályzata. Ebben a működéshez szükséges dokumentumban kerül meghatározásra, hogy mi a könyvtár gyűjtőköre és hány példányt szükséges raktározni. A gyűjtőköri szabályzat elkészítéséhez szakmai segítéget nyújt Magyar Árpád, az MTA CSFK FTI könyvtárvezetője.

A könyvtár rendezésével kapcsolatban a Választmány a következő határozatokat hozta:

 • 5. számú határozat: a könyvtár zárva tart 2015. november 15-től
  A választmányi ülés résztvevői a könyvtár 2015. november 15-től való bezárását 19 igen, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megszavazták.
  Indoklás: azért, hogy a már elvégzett rendezés ne sérüljön, a már rendezett, esetleg bedobozolt egységeket ne bontsuk meg, illetve a további munka zavartalanul és minél hatékonyabban történhessen, elengedhetetlen, hogy a könyvtár a revízió teljes időtartama alatt zárva tartson.
 • 6. számú határozat: Könyvtárügyi Bizottság felállítása a revízió irányítására
  A választmányi ülés résztvevői 20 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett megszavazzák a Könyvtári Bizottság létrehozását, melynek feladata a leltározás lebonyolítása.
  Indoklás: Pétervári László több évtizedes áldozatos munkáját el kell ismerni, azonban a jelenlegi körülmények között a bizottság hatékonyabban tud működni.
  A könyvtárrevízió időtartamára, amíg a könyvtár zárva tart és a feldolgozás zajlik, a könyvtár teljes körű felügyeletét az erre a célra létrehozott bizottság látja el. A Könyvtári Bizottság tagjai: Erőss Ágnes, Magyar Árpád, elnöke Szabó József. A javasolt személyek ismerik a körülményeket és korábban is részt vettek a könyvtár feldolgozásának munkájában.

A revízió célja, hogy tisztában legyünk a Társaság birtokában lévő állománnyal, azt kezelhető és szállítható állapotba hozzuk. A fenti határozatok fontos lépések ezen cél felé.

A könyvtár zárvatartásából eredő kellemetlenségekért a tagság megértését és türelmét kérjük!

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink