A Magyar Földrajzi Társaság kritikai észrevételei, javaslatai az új Nemzeti Alaptanterv tervezetével kapcsolatban

A NAT 2018. augusztus 31-én napvilágot látott tervezete, és egyben a Magyar Földrajzi Társaság véleménye szerint is, jelenlegi globális és hazai környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatok megértése, és elemzéséhez nélkülözhetetlen tantárgy a földrajz. Egyetértünk a NAT-ban megfogalmazott alapelvekkel, melyek szerint a földrajznak egyedi, megkerülhetetlen szerepe van a jelenlegi világgazdasági, társadalmi, és pénzügyi folyamatok (Pl. migráció, demográfiai folyamatok) bemutatása mellett jövő nemzedékének hazaszeretetre nevelésében (Európa, a Kárpát-medence, a haza, a szülőföld földrajzának bemutatásában), a környezeti nevelésében (globális környezeti problémák bemutatásában).
 
2005. február 09., szerda 22:37

Pro Geographia oklevél

Az oklevél adományozásának szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság a földrajztudományok, a földrajzpedagógia, a tudományszervezés és a magas színvonalú tudomány népszerűsítés területén elért jelentős eredmények, valamint a Társaság érdekében végzett önzetlen munkásság elismeréseként a Társaság tagjai és az együttműködő intézmények számára adható Pro Geographia oklevelet alapított 1990-ben.

2. Az oklevelet a jelölőbizottság javaslata alapján, a választmány előterjesztésére a közgyűlés évente legfeljebb öt személy részére adományozza. Kivételes esetben a választmány kétharmados szótöbbséggel javasolhatja több oklevél odaítélését is.

3. A jelölőbizottsághoz érkezett ajánlásokból szavazás alapján előterjesztés készül. A szavazásban a bizottság tagjain kívül részt vesz az elnök és a főtitkár is. A javaslat elfogadásáról a választmány határoz.

4. Az oklevelet lehetőleg a közgyűlésen vagy a vándorgyűlésen kell átadni.

5. Az adományozás tényét és indoklását a Társaság folyóiratában nyilvánosságra kell hozni.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Csapó János 2019
Csizmadia Norbert 2019
Dombay István 2019
Dávid Zoltán 2019
Kiesz Réka 2019
Novák Tibor 2019
Oroszi Viktor György 2019
Tóth Antal 2019
Magyar Földrajzi Múzeum 2019
Farsang Andrea 2018
Mari László 2018
Nagy Zoltán 2018
Pajtókné Tari Ilona 2018
Törzsök András 2018
Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2018
Alexa Péter 2017
Boros Lajos 2017
Bottlik Zsolt 2017
Klicasz Szpirosz 2017
Komáromi István 2017
Teperics Károly 2017
Benkhard Borbála 2016
Lengyel József 2016
Molnár Ernő 2016
Nagy Erika 2016
Rátz Tamara 2016
Ilyés Zoltán 2016
Kerese Tibor 2015
Molnár József 2015
Siskáné Szilasi Beáta 2015
Szalai Zoltán 2015
Szőllősy László 2015
Tóth Imre 2015
Erőss Ágnes 2014
Győri Róbert 2014
Kisari Balla György 2014
Pál Viktor 2014
Tátrai Patrik 2014
Vasváry Kinga 2014
Dojcsák Győző 2013
Gaál Mária 2013
Kaiser Mihály 2013
Nagy Gábor 2013
Szabó Géza 2013
Sziliné Dienes Irén 2013
Arday István 2012
Bácskainé Pristyák Erika 2012
Gadócziné Fekete Éva 2012
Nagy Egon 2012
Szabó Gergely 2012
Szenyéri Zoltán 2012
Sütő László 2011
Csüllög Gábor 2011
Gyenizse Péter 2011
Nagyváradi László 2011
Kuba Gábor 2011
Wild Katalin 2011
Baksa Róbertné 2010
Egedy Tamás 2010
Elekes Tibor 2010
Karancsi Zoltán 2010
Kondor Attila Csaba 2010
Pintér Zoltán 2010
Ambrus Tünde 2009
Nagy Balázs 2009
Szabó Szilárd 2009
Trócsányi András 2009
Kis János 2009
Vitányi Béla 2009
Kozma Gábor 2008
Pál Ágnes 2008
Pap Norbert 2008
Puskás János 2008
Gruber László 2008
Nagy Arisztid 2008
Vargáné Böröndy Erzsébet 2008
Bassa László 2007
Aubert Antal 2007
Dávid Lóránt 2007
Gál András 2007
Izsák Tibor 2007
Radioaktí­v Hulladékokat Kezelő KHT 2007
Fazekas István 2006
Fábián Szabolcs Ákos 2006
Simon György 2006
Zayzon Sámuel 2006
Bakos Mária 2005
Dobos Anna 2005
Dorogi Lászlóné 2005
Bernek Ágnes 2005
Szabó György 2005
Hutyán Róbert 2005
Major Miklós 2005
Benedek József 2004
Wilhelm Zoltán 2004
Mucsi László 2004
Veress Márton 2004
Vizy Zsolt 2004
Benedek Miklós 2003
Kiss Edit Éva 2003
Gál Irén 2003
Gyenes Csilla 2003
Rudl József 2003
Balogh János 2002
Harmat Béla 2002
Klingerné dr.Végh Irén 2002
Nagy Miklós Mihály 2002
Ütőné Visi Judit 2002
Bécsy Lászlóné 2001
Michalkó Gábor 2001
Tiner Tibor 2001
FŐMTERV Rt. 2001
Pánczél Erzsébet Éva 2001
Péczi Ernő 2001
Csorba Péter 2000
Eigel Tibor 2000
Jónás Ilona 2000
Csapó Tamás 2000
Vofkori László 2000
Gyuricza László 1999
Kis Éva 1999
Kókai Sándor 1999
Nyíri Zsolt 1999
Papp Sándor 1999
Bódis Bertalan 1998
Eke Pálné 1998
Martinovics Sándor 1998
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998
Péterváry László 1998
Timaffy László 1998
Baranyai László 1997
Dusek László 1997
Kereszty Péter 1997
Lóki József 1997
Suara Róbert 1997
Szekeres Zoltán 1997
Benke János 1996
Lakotár Katalin 1996
Keveiné Bárány Ilona 1996
Kiss Attila 1996
Veresegyházi Béla 1996
Horváth Gergely 1995
Gerhardtné Rugli Ilona 1995
Kovács Károly 1995
Rechnitzer János 1995
Tölgyesi József 1995
Domonkos Béla 1994
Kelemen István 1994
Martonné Erdős Katalin 1994
Simon Dénes 1994
Szörényiné Kukorelli Irén 1994
Csatári Bálint 1993
Kovács Zoltán 1993
Hajdú Zoltán 1993
Kovács Zoltán 1993
Laki Ilona 1993
Nyéki Lajos 1993
Dobány Zoltán 1992
Dövényi Zoltán 1992
Fábri Miklós 1992
Makádi Mariann 1992
Nemerkényi Antal 1992
Károssy Csaba 1991
Kocsis Károly 1991
Kovács Zsuzsanna 1991
Szlankó István 1991
Vizsi Károly 1991
Kategória: Kitüntetések
2005. február 09., szerda 22:37

Teleki Sámuel-érem

Az emlékérem odaítélésének szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság eredményes kutatók és kiváló utazók munkájának elismerésére a nagynevű Afrika-kutatóról elnevezett Teleki Sámuel-érem kitüntetést alapított 1990-ben. Az érem azoknak a magyar kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozható, akik külföldi expedícióik, feltáró kutatásaik, tanulmányútjaik során gyűjtött anyagaikkal és azok feldolgozásával, közzétételével jelentős mértékben gyarapították a földrajz és a társtudományok ismereteit.

2. A kitüntetésben részesíthetők azok is, akik a magyar földrajzi kutatók, utazók munkásáágának tudománytörténeti feldolgozásában, valamint a földrajzi kutatások, utazások ismeretanyagának terjesztésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket szereztek.

3. A kitüntetés kivételes esetben külföldi személy részére is adományozható.

4. Az érem bronzból készül. Előoldalán Teleki Sámuel domborművű mellképe, neve, születési és halálozási évszáma látható. Hátoldalán a Magyar Földrajzi Társaság jelvénye körül a a SOCIETAS GEOGRAPHICA HUNGARICA felirat és a társaság alapításának évszáma: 1872. Alul az érem adományozásának éve és a kitüntetett neve van fölvésve.

5. Az érmet a Magyar Földrajzi Társaság évi rendes közgyűlése ítéli oda egy e célra alakult bizottság javaslata alapján. A bizottság munkájában részt vesz a választmány részéről kijelölt három tag, a Társaság elnöke és főtitkára, valamint a Múzeumi Bizottság elnöke és a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. A bizottsághoz érkezett ajánlásokból szavazás alapján javaslat készül, amelynek elfogadásáról a választmány határoz.

6. Évente egy érem adományozható és átadására lehetőleg a Magyar Földrajzi Múzeumban rendezendő tudományos konferencián kerüljön sor. Rendkívül indokolt esetben még egy érem adományozásáról a választmány kétharmados többséggel elfogadott javaslatára a közgyűlés határoz.

7. Az adományozás tényét és indoklását a Társaság folyóiratában nyilvánosságra kell hozni.

8. Az alapító okirat szövegét és az érem Teleki Sámuelt ábrázoló oldalának fényképét nyilvánosságra kell hozni a Földrajzi Közlemények és a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok cimű folyóiratokban.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Nagy Balázs 2019
Papp-Váry Árpád 2018
Szabó József 2017
Szilassi Péter 2016
Székely Kinga 2015
Martinovich Sándor 2014
Saáry Éva 2013
Frisnyák Sándor 2012
Fábián Tamás 2012
Erdélyi István 2010
Bárdi László 2009
Mező Szilveszter 2008
Fehérvári Géza 2007
Bognár András 2006
Kis Éva 2006
Lóczy Dénes 2006
Schweitzer Ferenc 2006
Kósa Attila 2005
Nemerkényi Antal 2004
Cséke Zsolt 2003
Galántha Hermann Judit 2002
Dénes György 2001
Nógrády György 2000
Pinczés Zoltán 1999
Sterbetz István 1999
Kákosy László 1998
Pócs Tamás 1997
Boglár Lajos 1996
Kutasi Kovács Lajos 1995
Jakucs László 1995
Somogyi Sándor 1994
Balogh János 1993
Less Nándor 1993
Móga János 1992
Székely András 1992
A Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagjai
Füssi-Nagy Géza 1991
Gábris Gyula
Galácz András
Juhász Árpád
Kubassek János
Lerner János
Pokoly Béla
Sáfrány József
Sárkány Mihály
Varga József
Vojnits András
Kategória: Kitüntetések
2005. február 09., szerda 22:37

Kőrösi Csoma Sándor-emlékérem

Az emlékérem odaítélésének szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma Sándor, - a nagynevű Ázsia-utazó - emlékére, halálának 125. évfordulója alkalmából 1967-ben emlékérmet alapított. Az érmet a földrajztudományok olyan kimagasló hazai vagy külföldi művelőjének adományozza, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a földrajztudomány nemzetközi kapcsolatainak elmélyítésében.

2. Az emlékérem bronzból készül. Előoldalán van Kőrösi Csoma Sándor domborművű mellképe. Alatta felírás: ALEXANDER CSOMA DE KŐRÖS 1784-1842. Az érem hátoldalán a Magyar Földrajzi Társaság jelvénye, felette felirat: SOCIETAS GEOGRAPHICA HUNGARICA. Alatta PRO MERITIS SCIENTIARIUM GOEGRAPHICARIUM INTER GENTES - 1872. Az érmen alul bevésve: Viro doctissimo (dominae doctissimae) a megadományozott neve valamint az adományozás éve .

3. Az érmet a Magyar Földrajzi Társaság évi rendes közgyűlése a választmány által felkért érembizottság javaslata alapján ítéli oda. A bizottság munkájában részt vesz a választmány részéről kijelölt három tag, továbbá az elnök és a főtitkár.

4. A bizottság szóbeli és a beérkezett írásbeli ajánlások alapján dolgozza ki javaslatát. Kívánatos, hogy a javaslat egyhangú döntéssel szülessen meg. Ha ez nem sikerülne, akkor titkos szavazás dönt. Ebben az esetben a bizottságnak teljes számban együtt kell lennie. A szavazásban a bizottsági tagokon kívül részt vesz az elnök és a főtitkár is. Az esetleges különvéleményt a választmány elé kell terjeszteni. A közgyűlés elé kerülő javaslat elfogadásáról a választmány dönt.

5. Négyévenként - a Nemzetközi Földrajzi Unió kongresszusának évében, - egy érmet adományoz a Társaság.

6. Az érmet az esedékesség évében nem kell okvetlenül kiadni, viszont a választmány kivételes esetben (valamilyen rendkívüli esemény, jubileumi közgyűlés, stb.) kétharmados többséggel dönthet amellett is, hogy az érem soron kívüli kiadását javasolja a közgyűlésnek.

7. Az érem átadásáról az elnök gondoskodik. Az érmet lehetőleg a Nemzetközi Földrajzi Unió kongresszusának ülésén kell átnyújtani a kitüntetettnek.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Kertész Ádám 2017
Lóczy Dénes 2016
Horváth Gergely 2012
Kubassek János 2008
Avraham Ronen 2007
Kerényi Attila 2005
Szabó József 1998
Enyedi György 1986
Kategória: Kitüntetések

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink