Kiadványok

Alkategóriák

Földrajzi Közlemények

A Magyar Földrajzi Társaság alapszabályának megfelelően a 138. évfolyamába lépett Földrajzi Közlemények főszerkesztői posztját az új főtitkár örökölte meg.
Ez a váltás apróbb változásokkal is jár a szerkesztőségben és a lap megjelenésében is.

Természetesen a Földrajzi Közlemények, mint ahogy azt az előző főszerkesztő is írta – „mint az anyanyelvű tudományművelés, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának fóruma, továbbra is a mindenkori szerkesztőségtől elvárt konzervatív, ugyanakkor haladó elvek mentén kívánja küldetését betölteni”.

A szerkesztőség létszáma bővült, a három gyakorlott, több évtizedes tapasztalatokkal rendelkező és a kezdetektől társadalmi munkában dolgozó szerkesztő kolléga mellé Bottlik Zsolt csatlakozott, így a szerkesztőkre háruló, igen alapos odafigyelést kívánó munkát jobban meg tudják osztani.

Változások lesznek a Tudományos Tanácsadó Testület és a Szerkesztőbizottság öszszetételében is, hiszen az elmúlt években kitűzött cél, hogy folyóiratunk bekerüljön a SCOPUS indexálási rendszerébe sikertelen volt, az elutasításhoz képest öt év múlva adhatjuk be újra pályázatunkat, amelynek sikeressége érdekében a szerkesztőbizottságot át kell alakítanunk.

Az EBSCO indexálása és az MTA X. Földtudományok Osztályától a „tudományos, lektorált folyóirat” besorolás megtartása azonban jelzi, hogy a szerkesztőség nagyon jó munkát végzett.
A Nemzeti Kulturális Alap és az MTA X. Földtudományok Osztálya által évek óta folyamatosan biztosított anyagi támogatás szintén azt jelzi, hogy jó úton haladunk munkánkkal.

A lap nyomtatott változatában nem tervezünk jelentős formai módosításokat, viszont a kor követelményeinek megfelelően jelentős változások lesznek az internetes megjelenítésben.
Egyre több tagtársunk él azzal a lehetőséggel, hogy nem kéri a nyomtatott lapszámot, így hozzájárulnak költségeink csökkentéséhez.
Honlapunkról eddig is mindenki letölthette az egyes lapszámokat teljes terjedelemben pdf formátumban (http://www.foldrajzitarsasag.hu/kiadvanyok/foldrajzi-kozlemenyek).
E lapszámunktól az internetről a tanulmányok és cikkek önállóan, jó minőségben lesznek letölthetők, így jobban kereshetőek is lesznek és több érdeklődő olvasóhoz juthatnak el.

Másik jelentős változtatás, hogy szerzőinknek lehetősége lesz a cikkeikhez tartozó ábrákat, fényképeket, táblázatokat színesben is leadni, így a nyomtatott fekete-fehér megjelenés mellett az interneten színes változatban tudjuk publikálni anyagaikat.

A születésnapi megemlékezések esetében is változtatunk az eddigi hagyományokon, az újabb évfordulós köszöntések ismétléseinek elkerülésére a 70 éves ünnepeltről addigi életpályájának bemutatásával emlékezünk meg, majd ezt követően ötévenként megemlékezünk a kerek évfordulóról és visszautalunk arra a lapszámra, ahol az ünnepelt 70 éves köszöntése volt olvasható.

Bízunk benne, hogy a változások hozzájárulnak ahhoz, hogy a tekintélyes múlttal rendelkező tudományos folyóirat presztízsét megőrizzük, elismertségét tovább növeljük.

 

Elemek megtekintése...

A Földgömb magazin

A Földgömb alkotóközössége a lap 1929-es alapítása óta azért dolgozik, hogy választ adjon a bennünket körülvevő világ­ról megfogalmazódott kérdésekre, elsősorban a földrajztudomány elemző, szintetizáló eszköztárának segítségével. Ezek a kérdések és válaszok sohasem voltak olyan kiemelkedően fontosak és aktuálisak, mint ma, amikor a klímaváltozás, a környezettudatos életmód és a környezetvédelem az emberiség jövőjének szempontjából ily nagy jelentőséggel bírnak. E célok megvalósításának hatékony eszköze lapunk, mely szórakoztatva tanít, magyarázza a Világot!

Elemek megtekintése...

Jó(l)lét és turizmus

2014 jollet es turizmus Letöltés

A Jó(l)lét és turizmus főcímet viselő tanulmánykötet az utazás életminőségre gyakorolt hatásainak sokoldalú feltárására vállalkozik. A szerzők a turizmus és az életminőség szimbiózisának számos kikristályosodási formája közül az utazó, a turisztikai termék és a desztináció relációjának vizsgálatára összpontosítanak. A jelen tanulmánykötet a vele azonos című 2011. szeptember 2-án, a Kodolányi János Főiskolán megrendezett III. Turizmusföldrajzi Szimpóziumon elhangzott előadásokhoz kötődő kéziratok válogatásának eredményeképpen került összeállításra. A szerkesztők kifejezett célja, hogy az olvasó átgondolva az értekezések tartalmát, azokból ötleteket merítve saját kutatásokba kezdjen, amelyek tovább plántálhatják a turizmus és életminőség kapcsolatrendszer meglévő eredményeit. A Magyar Földrajzi Társaság a kötet társkiadója.

Elemek megtekintése...

Vallomások egy geológus-geográfus életéről

dojcsak gyozo vallomasok Letöltés

Dojcsák Győzőt a Magyar Földrajzi Társaság 2013. június 30-ai Közgyűlése Pro Geográfia oklevéllel tüntette ki. Dojcsák Győző, aki tekintélyes szerepet vállalt az MFT Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíjának újraindításában felajánlotta, hogy önéletrajzi ihletésű, de valójában a hazai és a nemzetközi geológia-geográfia elmúlt évtizedeinek történetét is hitelesen tárgyaló, lebilincselő történeteket felvonultató könyveit az MFT honlapját meglátogatók digitálisan elolvashatják.

Kiegészítések I.

dojcsak gyozo vallomasok Letöltés

Kiegészítések II.

dojcsak gyozo vallomasok Letöltés

Elemek megtekintése...

Hírlevél

Főtámogatóink

Partnereink