Kőrösi Csoma Sándor-emlékérem

Az emlékérem odaítélésének szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma Sándor, - a nagynevű Ázsia-utazó - emlékére, halálának 125. évfordulója alkalmából 1967-ben emlékérmet alapított. Az érmet a földrajztudományok olyan kimagasló hazai vagy külföldi művelőjének adományozza, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a földrajztudomány nemzetközi kapcsolatainak elmélyítésében.

2. Az emlékérem bronzból készül. Előoldalán van Kőrösi Csoma Sándor domborművű mellképe. Alatta felírás: ALEXANDER CSOMA DE KŐRÖS 1784-1842. Az érem hátoldalán a Magyar Földrajzi Társaság jelvénye, felette felirat: SOCIETAS GEOGRAPHICA HUNGARICA. Alatta PRO MERITIS SCIENTIARIUM GOEGRAPHICARIUM INTER GENTES - 1872. Az érmen alul bevésve: Viro doctissimo (dominae doctissimae) a megadományozott neve valamint az adományozás éve .

3. Az érmet a Magyar Földrajzi Társaság évi rendes közgyűlése a választmány által felkért érembizottság javaslata alapján ítéli oda. A bizottság munkájában részt vesz a választmány részéről kijelölt három tag, továbbá az elnök és a főtitkár.

4. A bizottság szóbeli és a beérkezett írásbeli ajánlások alapján dolgozza ki javaslatát. Kívánatos, hogy a javaslat egyhangú döntéssel szülessen meg. Ha ez nem sikerülne, akkor titkos szavazás dönt. Ebben az esetben a bizottságnak teljes számban együtt kell lennie. A szavazásban a bizottsági tagokon kívül részt vesz az elnök és a főtitkár is. Az esetleges különvéleményt a választmány elé kell terjeszteni. A közgyűlés elé kerülő javaslat elfogadásáról a választmány dönt.

5. Négyévenként - a Nemzetközi Földrajzi Unió kongresszusának évében, - egy érmet adományoz a Társaság.

6. Az érmet az esedékesség évében nem kell okvetlenül kiadni, viszont a választmány kivételes esetben (valamilyen rendkívüli esemény, jubileumi közgyűlés, stb.) kétharmados többséggel dönthet amellett is, hogy az érem soron kívüli kiadását javasolja a közgyűlésnek.

7. Az érem átadásáról az elnök gondoskodik. Az érmet lehetőleg a Nemzetközi Földrajzi Unió kongresszusának ülésén kell átnyújtani a kitüntetettnek.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Kovács Zoltán 2020
Kertész Ádám 2017
Lóczy Dénes 2016
Horváth Gergely 2012
Kubassek János 2008
Avraham Ronen 2007
Kerényi Attila 2005
Szabó József 1998
Enyedi György 1986