Teleki Sámuel-érem

Az emlékérem odaítélésének szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság eredményes kutatók és kiváló utazók munkájának elismerésére a nagynevű Afrika-kutatóról elnevezett Teleki Sámuel-érem kitüntetést alapított 1990-ben. Az érem azoknak a magyar kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozható, akik külföldi expedícióik, feltáró kutatásaik, tanulmányútjaik során gyűjtött anyagaikkal és azok feldolgozásával, közzétételével jelentős mértékben gyarapították a földrajz és a társtudományok ismereteit.

2. A kitüntetésben részesíthetők azok is, akik a magyar földrajzi kutatók, utazók munkásáágának tudománytörténeti feldolgozásában, valamint a földrajzi kutatások, utazások ismeretanyagának terjesztésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket szereztek.

3. A kitüntetés kivételes esetben külföldi személy részére is adományozható.

4. Az érem bronzból készül. Előoldalán Teleki Sámuel domborművű mellképe, neve, születési és halálozási évszáma látható. Hátoldalán a Magyar Földrajzi Társaság jelvénye körül a a SOCIETAS GEOGRAPHICA HUNGARICA felirat és a társaság alapításának évszáma: 1872. Alul az érem adományozásának éve és a kitüntetett neve van fölvésve.

5. Az érmet a Magyar Földrajzi Társaság évi rendes közgyűlése ítéli oda egy e célra alakult bizottság javaslata alapján. A bizottság munkájában részt vesz a választmány részéről kijelölt három tag, a Társaság elnöke és főtitkára, valamint a Múzeumi Bizottság elnöke és a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. A bizottsághoz érkezett ajánlásokból szavazás alapján javaslat készül, amelynek elfogadásáról a választmány határoz.

6. Évente egy érem adományozható és átadására lehetőleg a Magyar Földrajzi Múzeumban rendezendő tudományos konferencián kerüljön sor. Rendkívül indokolt esetben még egy érem adományozásáról a választmány kétharmados többséggel elfogadott javaslatára a közgyűlés határoz.

7. Az adományozás tényét és indoklását a Társaság folyóiratában nyilvánosságra kell hozni.

8. Az alapító okirat szövegét és az érem Teleki Sámuelt ábrázoló oldalának fényképét nyilvánosságra kell hozni a Földrajzi Közlemények és a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok cimű folyóiratokban.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Becsei József 2022
Gruber László 2022
Hevesi Attila 2021
Puskás János 2020
Nagy Balázs 2019
Papp-Váry Árpád 2018
Szabó József 2017
Szilassi Péter 2016
Székely Kinga 2015
Martinovich Sándor 2014
Saáry Éva 2013
Frisnyák Sándor 2012
Fábián Tamás 2012
Erdélyi István 2010
Bárdi László 2009
Mező Szilveszter 2008
Fehérvári Géza 2007
Bognár András 2006
Kis Éva 2006
Lóczy Dénes 2006
Schweitzer Ferenc 2006
Kósa Attila 2005
Nemerkényi Antal 2004
Cséke Zsolt 2003
Galántha Hermann Judit 2002
Dénes György 2001
Nógrády György 2000
Pinczés Zoltán 1999
Sterbetz István 1999
Kákosy László 1998
Pócs Tamás 1997
Boglár Lajos 1996
Kutasi Kovács Lajos 1995
Jakucs László 1995
Somogyi Sándor 1994
Balogh János 1993
Less Nándor 1993
Móga János 1992
Székely András 1992
A Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagjai
Füssi-Nagy Géza 1991
Gábris Gyula
Galácz András
Juhász Árpád
Kubassek János
Lerner János
Pokoly Béla
Sáfrány József
Sárkány Mihály
Varga József
Vojnits András