Földrajzi Közlemények - 2011 135. évf. 2. szám

 

TARTALOM / CONTENTS

Az Olvasóhoz – HORVÁTH GERGELY 113
Értekezések / Studies
ÜTŐNÉ VISI JUDIT: Helyzetkép és lehetőség – a földrajzoktatásról egy felmérés tükrében / Progress report and perspectives – on geographical education in the light of a survey 115
MAKÁDI MARIANN: A földrajztanárok módszertani kultúrája / Methodological culture of the geography teachers 125
HOMOKI ERIKA–SÜTŐ LÁSZLÓ: A földrajz tantárgy megítélése – a hétköznapi földrajzelemek vizsgálata egy felmérés tükrében / Status of geography as a school subject – examining everyday geography knowledge through a survey 135
TEPERICS KÁROLY: Korszerű társadalom-földrajzi ismeretek a földrajzoktatásban / Modern human geographical knowledge in the geographical education 147
KERÉNYI ATTILA: A fenntartható fejlődés alappillérei a hazai földrajztankönyvekben / Foundations of sustainable development in Hungarian geography textbooks 157
PAJTÓKNÉ TARI ILONA: A számítógép alkalmazása a földrajztanításban / Application of computers in geographical education 165
REYES NUNEZ JOSÉ JESÚS–KERESZTY PÉTER: A térképészeti alapismeretek jelenlegi helye és szerepe a hazai közoktatásban, a változás irányai és lehetőségei / Present role of the basic concepts of cartography in Hungarian public education and possible future trends 173
MAKÁDI MARIANN–HORVÁTH GERGELY: A földrajz és a természettudományok / Geography and the natural sciences 179
Kisebb tanulmányok / Short papers
GERCSÁK GÁBOR: Kogutowicz Manó és a földrajzi nevek írása / Manó Kogutowicz and the writing of geographical names 185
Krónika
Regionális társadalmi-gazdasági folyamatok Közép- és Kelet-Európában – 20 évvel az átmenet és 2 évvel a gazdasági világválság után – ERŐSS ÁGNES–KARÁCSONYI DÁVID 191
Lovász György 80 éves – LÓCZY DÉNES 192
Hahn György 75 éves – HEVESI ATTILA 193
Keresztesi Zoltán 75 éves – KOVÁCS ANIKÓ 194
Rétvári László 75 éves – DÁVID LÓRÁNT–BUJDOSÓ ZOLTÁN–REMENYIK BULCSÚ 195
Probáld Ferenc 70 éves – IZSÁK ÉVA 196
Bassa László 65 éves – TINER TIBOR 196
Martonné Erdős Katalin 65 éves – CSORBA PÉTER 197
Papp Sándor 65 éves – HEVESI ATTILA 198
Személyi kitüntetés 199
Irodalom
Dobány Zoltán: A Cserehát történeti földrajza (18–20. század) – FRISNYÁK SÁNDOR 201
Dobány Zoltán: A Sajó-Bódva köze történeti földrajza (18–20. század) – FRISNYÁK SÁNDOR 202
Bokor László – Szelesi Tamás – Tésits Róbert (szerk.): Dimenziók térben és időben – Tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére – TÁNCZOS-SZABÓ LÁSZLÓ 202

Partnereink