Földrajzi Közlemények - 2010 134. évf. 4. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
VERESS MÁRTON: A magyarországi eltemetett és rejtett karsztos térszínek felszínfejlődése / Development of cryptokarstic and latent karstic surfaces in hungary 373
PRODÁN TÍMEA HAJNAL: A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről / About the origin of landforms of Balf Block 393
JANKÓ FERENC – MÓRICZ NORBERT – PAPPNÉ VANCSÓ JUDIT: Klímaváltozás: tudományos viták és a társadalomföldrajz feladatai / Climate change: controversies in science and the objectives of human geography 405
BORSOS ÁRPÁD: Filmföldrajz, az új tudományterület? / Geography of film – a new discipline? 419
KOZMA GÁBOR: A sport szerepe az önkormányzatok marketing tevékenységében / The role of Sport in the marketing activities of local governments 431
BOTTLIK ZSOLT: Az etnikai térfolyamatok háttere Bosznia-Hercegovinában / Backgrounds of ethnic geographical processes in Bosnia-Herzegovina 443
Társasági élet
Állásfoglalás a földrajzoktatásról 463
VIII. Nemzetközi Földrajzi Olimpia 468
A magyar földrajztudomány elismerése az Európai Akadémián 468
Krónika
Stefanovits Pál 90 éves – PAPP SÁNDOR 469
Lettrich Edit 85 éves – BECSEI JÓZSEF 470
Zoltán Zoltán 75 éves – RÉTVÁRI LÁSZLÓ 471
Szabó József 70 éves – LÓKI JÓZSEF 472
Hajdú Lajos (1941–2010) – FRISNYÁK SÁNDOR 473
Tatai Zoltán (1928–2010) – VIDÉKI IMRE 474
Emlékezés Cholnoky Jenőre születésének 140. és halálának 70. évfordulója alkalmából – SZABÓ JÓZSEF 475
Irodalom
Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után – MOLNÁR ERNŐ 479
Tátrai Patrik: Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban – GYAPAY BORBÁLA 481

Partnereink