Földrajzi Közlemények - 2005 129. évf. 1-2. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Kovács Zoltán: Előszó 1
Marosi Sándor: Búcsú dr. Nemerkényi Antaltól (1952–2005) 3
Értekezések
Probáld Ferenc: Mendöl Tibor munkássága és szellemi öröksége 7
Jankó Ferenc: A települések belső szerkezetének vizsgálata: a „Mendöl-módszertől” a szociálgeográfiáig 15
Beluszky Pál: A mezővárosok és az „alföldi út” 31
Becsei József: Egy klasszikus városszerkezeti modell 47
Csapó Tamás: A magyar városok szerkezetének átalakulása a rendszerváltozás után 65
Kovács Zoltán: Budapest funkcionális átalakulásának főbb vonásai a rendszerváltozás után 83
Győri Róbert: Mendöl Tibor és a magyar történeti földrajz 103
Krónika
Lettrich Edit köszöntése – Dövényi Zoltán 117
Tóth József 65 éves – Szabó András 118
A „Mendöl Centenáriumi Év” Békés megyei rendezvényei – Nagy Gábor 119
Irodalom
Kormány Gyula: A földrajz tanítása – Boros László 121
Perczel György – Szabó Szabolcs: 100 éve született Mendöl Tibor – Komarek Levente 121
Michalkó Gábor: Turizmusföldrajz és humánökológia: fejezetek a természet, a társadalom és az ember turizmushoz fűződő viszonyáról – Szalai Katalin 123

Partnereink