Földrajzi Közlemények - 2010 134. évf. 3. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
KONRÁD GYULA – SEBE KRISZTINA – HALÁSZ AMADÉ – HALMAI ÁKOS: A Délkelet-Dunántúl földtani fejlődéstörténete – recens analógiák / The major phases in the geological evolution of South-East Transdanubia and their recent analogues 251
VARGA GÁBOR – KOVÁCS JÁNOS – RADVÁNSZKY BERTALAN – KOVÁCS ISTVÁN PÉTER: A kozármislenyi feltárás faunaleletei / Faunal finds from the Kozármisleny excavation 267
CZIGÁNY SZABOLCS – PIRKHOFFER ERVIN – BALASSA BETTINA – BUGYA TITUSZ – BÖTKÖS TAMÁS – GYENIZSE PÉTER – NAGYVÁRADI LÁSZLÓ – LÓCZY DÉNES – GERESDI ISTVÁN: Villámárvíz mint természeti veszélyforrás a Dél-Dunántúlon / Flash floods as a natural hazard in Southern Transdanubia 281
WILHELM ZOLTÁN – RUDL JÓZSEF – R. BANK KLÁRA – GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT – BENOVICS GÁBOR – DÉRI IVÁN – PISZTER GERGELY: Területi különbségek vizsgálata Indiában / The survey of spatial disparities in India 299
PAP NORBERT – REMÉNYI PÉTER – VÉGH ANDOR: Új állam a Balkánon: a Republika Srpska / New state in the Balkans: The Republika Srpska 313
AUBERT ANTAL – JÓNÁS-BERKI MÓNIKA – PIRISI GÁBOR – TRÓCSÁNYI ANDRÁS: A kultúra és a turizmus szerepe Pécs funkcionális és strukturális átalakulásában / The role of culture and tourism in the functional and structural renewal of Pécs 329
Vita
Egy fura történet... – SZŐKÉNÉ RÓNAI KLÁRA 343
Társasági élet
Főtitkári jelentés – MICHALKÓ GÁBOR 347
A Magyar Földrajzi Társaság számviteli beszámolója a 2009. évről – KATONA JÓZSEFNÉ 352
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2009. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről – ÜTŐNÉ VISI JUDIT 353
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 63. Vándorgyűléséről és 134. Közgyűléséről – GYENIZSE PÉTER – PISZTER GERGŐ 354
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 63. Vándorgyűlését követő szlovéniai tanulmányútról – KESSELYÁK PÉTER 357
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 134. Közgyűlésén 362
Krónika
Enyedi György 80 éves – TIMÁR JUDIT 365
Bodnár László 70 éves – PAJTÓKNÉ TARI ILONA 366
Golobics Pál 70 éves – PAP NORBERT 367
Károssy Csaba 65 éves – PUSKÁS JÁNOS 368
Süli-Zakar István 65 éves – RADICS ZSOLT 368
Irodalom
Michalkó Gábor: Boldogító utazás. A turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai – JANKÓ FERENC 371

Partnereink