Földrajzi Közlemények - 2014 138. évf. 4. szám

foldrajzi kozlemenyek 2014 138 evf 4 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Skarbit Nóra–Ács Ferenc–Breuer Hajnalka–Krakker Dávid: Magyarország éghajlatának változásai a 20. században (Péczely György osztályozási módszere alapján)

261

Telbisz Tamás–Bottlik Zsolt–Mari László–Petrvalská Alena–Kőszegi Margit–Szalkai Gábor: Természeti tényezők hatása a népesség területi eloszlására a Gömör–Tornai-karszt és környezete példáján

277

Gyuris Ferenc: Az egyenlőtlen földrajzi fejlődés koncepciója 

293
Bálizs Dániel: Felsőőr átalakuló etnikai és vallási térszerkezete 306
Komjáthy Dénes: A szubjektív jólét vizsgálata Budapest V. és XIX. kerületének példáján 322
Kisebb tanulmányok
Mészáros Rezső: Az interdiszciplinaritás néhány földrajzi összefüggése 335
Társasági élet
Főtitkári jelentés – Mari László 341
A Felügyelőbizottság jelentése – Tiner Tibor 343
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 67. Vándorgyűléséről és 136. Közgyüléséről – Oroszi Viktor György–Huszti Zsolt 344
Jubileumi születésnapok 349
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 138. Közgyűlésén 349
Krónika
Ankét a regionális földrajz oktatásának kérdéseiről – Szilassi Péter 351
Új Balázs Dénes-emlékkiállítás megnyitása – Horváth Gergely 354
Irodalom
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje – Papp-Váry Árpád 356
Győri Róbert (szek): Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban – Probáld Ferenc 358

Partnereink