Földrajzi Közlemények - 2015 139. évf. 1. szám

 foldrajzi kozlemenyek 2015 139 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Prokos Hedvig–Lóczy Dénes: Áttekintés a "környezetfenntartó vízjárás" mint a folyóvizi rendszer fenntarthatóságának feltételeiről és nemzetközi vizsgálati módszereiről

1

Tóth Szilvia–Pintér Zoltán–Lánczi Dániel–Horváth Gergely: Különleges felszínalaktani egyedi tájértékek: A nagybákányi hegyi tavak

14

Keresnyei Krisztina–Egedy Tamás: Adalékok a kreatív gazdaság elméletéhez

30
Probáld Ferenc–Szilassi Péter–Farsang Andrea: A regionális földrajz helyzete a magyar felsőoktatásban 43
Kismarjai Balázs: Borászati vállalkozások a Móri borvidéken 54
Krónika
Fény-Tér-Kép konferencia – Látos Tamás–Szabó Judit 67
Sir Peter Hall (1932-2014) Egy települstervező emlékére, aki iskolát teremtett a geográfiában – Csomós György 68
Kocsis Zsolt (1965-2014) – Lenner Tibor 70
Irodalom
Kelényi Béla (szerk): Az indológus indián Baktay Ervin emlékezet – Papp-Váry Árpád 71
Farsang Andrea: Földrajzi kísérletek és modellek – Szilassi Péter 73
Vörös Ferenc: Kis magyar családnévatlasz – Hardi Tamás  74

Partnereink