Földrajzi Közlemények - 2006 130. évf. 1-2. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések
Enyedi György: Városrobbanás hanyatlás mellett: a fejlődő országok 1
Győri Ferenc: A tehetség földrajzának elméleti megközelítése 15
Rédei Mária: A nemzetközi migráció főbb folyamatai 29
Kondor Attila Csaba: A demográfiai átmenet hatása az európai volt szocialista országok öregségi nyugdíjrendszereire 39
G. Fekete Éva: Hátrányos helyzetből előnyök? – Elmaradott térségek felzárkózásának esélyei az Észak-magyarországi régióban 55
Balogh András: Az aprófalvasodás folyamatának főbb jellemzői Magyarországon 67
Kisebb közlemények
Erdélyi István: Julianus barát útjai 81
Krónika
Pinczés Zoltán 80 éves – Fazekas István 85
Somogyi Sándor 80 éves – Horváth Gergely 85
Lovász György 75 éves – Lóczy Dénes 86
Hahn György 70 éves – Hevesi Attila 87
Keresztesi Zoltán 70 éves – Papp-Váry Árpád 88
Rétvári László 70 éves – Kiss Éva 89
Probáld Ferenc 65 éves – Horváth Gergely 90
Beszámoló az ENSZ HABITAT „World Urban Forum III” konferenciájáról – Kovács Zoltán 91
Társasági élet
150 éves az Osztrák Földrajzi Társaság – Papp-Váry Árpád 93
Irodalom
Lóczy Dénes–Veress Márton: Geomorfológia I. Földfelszíni folyamatok és formák. – Horváth Gergely 95
Szabó József – Dávid Lóránt (szerk.): Antropogén geomorfológia. – Szabó József – Dávid Lóránt 97
Atkinson, R. – Bridge, G. (szerk): Gentrification in a Global Context. The new urban colonialism – Berényi B. Eszter 98

Partnereink