Földrajzi Közlemények - 2007 131. évf. 1-2. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések
Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz belső vívódásai a 21. század elején 1
Csapó Tamás – Mészáros János: A világ legnagyobb vállalkozásainak földrajzi elemzése 11
Karácsonyi Dávid: Ukrajna régióinak települési arculata és a településfejlődés eltérő vonásai 21
Szabó Attila: A trianoni Magyarország közoktatási infrastruktúrája 39
Szabó Mária: Tájszerkezeti változások a Felső-Szigetközben az elmúlt 20 évben 55
Kisebb közlemények
Probáld Ferenc: Tudományos műhelyeink – a földrajzi doktoriskolák 75
Márkovity Anna: Tér–Idő–Ember holisztikus modellek az architópok helyi társadalomszerveződésre gyakorolt hatásának értékelésében – A szabadkai Városháza Feng Shui elemzése 83
Mező Ferenc: Geopolitika vagy geökonómia? 89
Krónika
Beszámoló a IV. Debreceni Disputáról – Négyesi Gábor 93
A Föld Éve – Horváth Gergely 94
Megalakult a Magyar ProGEO Egyesület – Horváth Gergely 96
„Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” nemzetközi tudományos konferencia – Csüllög Gábor 97
„Szerencs, Dél-Zemplén központja” tudományos konferencia – Horváth Gergely – Vitányi Béla 98
Személyi kitüntetések 99
Becsei József 70 éves – Kovács Zoltán 99
Mészáros Rezső 65 éves – Kovács Zoltán 100
Miczek György 65 éves – Mari László 101
Perczel György (1941–2007) 102
Molnár Jenő (1920–2007) – Horváth Gergely 102
Pierre George (1909–2006) – Enyedi György 103
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság Erdélyben. Kolozsvári Geográfus Nap – a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság közös rendezvénye – Kondor Attila Csaba 105
Irodalom
Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története – Hajdú Zoltán 109
Enyedi, Gy. – Kovács, Z. (szerk.): Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe – Szabó Balázs 112
Csapó Tamás: A magyar városok településmorfológiája – Lenner Tibor 113

Partnereink