Földrajzi Közlemények - 2015 139. évf. 4. szám

 foldrajzi kozlemenyek 2015 139 evf 4 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Sáfián Fanni – Munkácsy Béla: A decentralizált energiarendszer és a közösségi energiatermelés lehetőségei a településfejlesztésben Magyarországon / The opportunities of decentralized energy systems and community energy production in settlement development in Hungary

257

Havas Márton – Hrenkó Izsák: Északnyugat-magyarország alkalmassága szélerőművek és sűrített levegős energiatároló telepítésére / The potential of Northwest Hungary for wind turbine and compressed air energy storage installation

273

Kiss Kornélia: Boldog boldogtalanok: életminőség a Balkán országokban / Happy unhappy people: quality of life in the Balkans

288

Kádár Anett – Farsang Andrea – Ábrahám Eszter: Tudományos-fantasztikus filmek hatása a középiskolás tanulók földrajzi ismeretrendszerére / The impact of science-fiction films on the geographical knowledge of students

302

Bán Attila: Telemedicina és földrajz: egy innovatív egészségügyi ellátási forma és a földrajzi egyenlőtlenségek / Geography and telemedicine: an innovative form of health care service and geographical inequalities

318
Szemle

Geográfusok a munkaerő-piacon – egy kerekasztal-beszélgetés második felvonása – Tésits Róbert – Alpek B. Levent e – Pálfi Andrea

329
Krónika

Megalakult az MTA Történeti Földrajzi Albizottsága – Nagy Miklós Mihály

335

Károssy Csaba 70 éves – Puskás János

336

Süli-Zakar István 70 éves – Csüllög Gábor

337

Kárpáti Imréné született Dévai Sarolta (1923-2015) – Mari László

338

Zombai Pál (1922-2015) – Kisari Balla György

339
Irodalom

Csapó Tamás – Lenner Tibor: Budapest településmorfológiája – Becsei József

340

Partnereink