Földrajzi Közlemények - 2016 140. évf. 1. szám

 foldrajzi kozlemenyek 2016 140 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Eszenyi Orsolya: A kulturtáj értelmezésének változása a kulturföldrajzban / The changing approach to cultural landscape in cultural geography

001

Pete Márton:  A mai nemzetállami területek kialakulásának sajátosságai Kelet-Közép Európában / Regionally specific characterising features of the emergence of modern nation-state territories in Central-Eastern Europe

013

Bottlik Zsolt – Kőszegi Margit – Telbisz Tam ás – Mari László – Imecs Zoltán: Mócvidék – táji adottságok és életmód egy átalakuló világban / Țara Moților – landscape assets and lifestyles in a changing world

026

Somogyi Bence – Michalkó Gábor: A regisztrált láthatatlanok: Az időskorúak vasúti utazási magatartásának vizsgálata Magyarországon / Registered invisible tourists: Investigation of rail travel behaviour of senior travellers in Hungary

041

Bende Csaba – Nagy Gyula: Közösségi kertek Szegeden – Empirikus vizsgálatok és esettanulmányok / Community gardens in Szeged – Empirical investigations and case studies

055
Szemle

A földrajztudomány és Herman Ottó / The geography and Ottó Herman – Hevesi Attila

073
Krónika

Ilyés Zoltán (1968–2015) – Szarka László – Tátrai Patrik

086

Szegedi Nándor (1940–2016) – Szabó Pál

087

Veress Márton 70 éves – Zentai Zoltán

088
Irodalom

Tamáska Máté: Kassa-vidék települ.sk.pei – Kavecsánszki Máté

090

Al Gore: A jövő – A globális változás hat mozgatórugója – Papp-Váry Árpád

093

Partnereink