Földrajzi Közlemények - 2007 131. évf. 3. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Előszó – Michalkó Gábor 117
Értekezések
Aubert Antal – Berki Mónika: A nemzetközi és a hazai turizmus területi folyamatai, piaci tendenciái a globalizáció korában 119
Rátz Tamara – Vizi István: A turizmus szerepe az európai közlekedési mobilitás és integráció folyamataiban 133
Szalai Katalin – Szilágyi Zsuzsanna: A táj a turizmus fókuszában 147
Michalkó Gábor – Lőrincz Katalin: A turizmus és az életminőség kapcsolatának nagyvárosi vetületei Magyarországon 157
Dávid Lóránt – Baros Zoltán: A tavak turisztikai célú hasznosítása az éghajlatváltozás tükrében 171
Csordás László – Juray Tünde: A második otthonok mint térformáló tényezők 187
Hanusz Árpád – B. Pristyák Erika: A turizmus szerepe egy vidéki térség szerkezet- és funkcióváltásában 203
Krónika
IV. Nemzetközi Népességföldrajzi Konferencia, Hong Kong 2007. július 10–13. – Rédei Mária 217
Bognár András 70 éves – Kocsis Károly 218
Társasági élet
Főtitkári jelentés – Kovács Zoltán 221
Számviteli beszámoló a 2006. évről a Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági jelentéséhez, valamint a Felügyelőbizottság részére – Katona Józsefné 224
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság pályázati tevékenységéről – Kondor Attila Csaba 225
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 60. Vándorgyűléséről és 131. Közgyűléséről – Kondor Attila Csaba 227
Kalandozás Bosznia-Hercegovinában, valamint Dél-Dalmáciában – Hutyán Róbert 230
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 131. Közgyűlésén 235
Irodalom
Papp-Váry Árpád: Térképtudomány. A pálcikatérképtől az űrtérképig. – Bassa László 239

Partnereink