Földrajzi Közlemények - 2016 140. évf. 3. szám

 foldrajzi kozlemenyek 2016 140 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Nagy Gábor – Ronczyk Levente – Czigány Szabolcs: Numerikus modellezés lehetőségei az Orfűi-tórendszer példáján / Numerical modeling possibility in case of lack of data the example of the Orfű lake system

189

Berényi B. Eszter: Dzsentrifikációkutatás a poszt-szocialista városokban – merre tovább?/ Gentrification research in the post-socialist cities – where next?

204

Kondor Attila: Helyi konfliktusok Budapest szuburbán zónájában / Local conflicts in the suburban zone of Budapest

216

Kovács András – Sikos T. Tamás: A vasárnapi zárvatartás hatása a fogyasztói magatartásra Magyarországon / Effects of sunday closure on shopping behavior in Hungary

229

M. Császár Zsuzsa – Wusching Á. Tamás: A felsőoktatás nemzetköziesedésének hatása az egyetemvárosok fejlődésére egy pécsi esettanulmány tükrében / Effect of the internationalisation of higher education on the development of university towns – A case study from Pécs

245

Balázs Brigitta – Farsang Andrea: A szegedi középiskolások országhatár-képzete Magyarország délkeleti határáról / Mental map of high school students in Szeged about the south-eastern border of Hungary

258
Társasági élet

Főtitkári jelentés – Mari László

271

A Felügyelőbizottság jelentése – Tiner Tibor

274
Krónika

Bernát Tivadar 90 éves – Korompai Attila – Kulcsár Dezső

275

Martonné Erdős Katalin 70 éves – Benkhard Borbála – Vasvári Mária

275

Papp Sándor 70 éves – Gábris Gyula

276

Állami kitüntetések

276
Irodalom

Kubassek János: A Szahara bűvöletében – Az „Angol beteg” igaz története. Almásy László hiteles életrajza – Szabó József

277

Probáld Ferenc: Válogatott tanulmányok a földrajzról – Karácsonyi Dávid

278

Varjú Viktor: Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés – Farkas Jenő Zsolt

282

Partnereink