Földrajzi Közlemények - 2007 131. évf. 4. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Bemutatkozik az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézete – Horváth Ferenc 243
Értekezések
Horváth Ferenc – Dombrádi Endre – Hetényi György: A Lóczy-talány: fixista vagy mobilista? 245
Bartholy Judit – Pongrácz Rita – Barcza Zoltán – Haszpra László – Gelybó Györgyi – Kern Anikó – Hidy Dóra–Torma Csaba–Hunyady Adrienn–Kardos Péter: A klímaváltozás regionális hatásai: a jelenlegi állapot és a várható tendenciák 257
Harangi Szabolcs: A Kárpát-Pannon térség legutolsó vulkáni kitörései – lesz-e még folytatás? 271
Karátson Dávid – Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia – Székely Balázs: Miért kanyar alakú? A Dunakanyar kialakulása az évmilliós vulkáni formák és az évszázezredes folyóvízi erózió tükrében 289
Szabó Mária–Angyal Zsuzsanna–Szabó Csaba–Konc Zoltán–Marosvölgyi Krisztina: Erőművi salakhányók környezeti hatásai 303
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia–Fodor László–Horváth Erzsébet–Telbisz Tamás: Folyóvízi, eolikus és neotektonikai hatások szerepe a Gödöllői-dombság felszínfejlődésében – DEM-alapú morfometriai vizsgálat 319
Mádlné Szőnyi Judit – Tóth József: „A Duna-Tisza köze vízföldtani típusszelvény” és a szikesedés összefüggései 343
Timár Gábor – Kern Anikó: Szaharai porcsóvák és porjelenségek a Földközi-tenger felett – űrfelvételek az ELTE műholdvevő állomásáról 361
Mádlné Szőnyi Judit – Virág Magdolna – Erőss Anita: A Szemlő-hegyi-barlang csepegővizeinek vizsgálata a Budai Márga törmeléktakarón át történő beszivárgás értékelése céljából 371
Horváth Erzsébet – Bradák Balázs – Novothny Ágnes – Frechen, Manfred: A löszök paleotalajainak rétegtani és környezetrekonstukciós jelentősége 389
Bottlik Zsolt: Az etnikai különbségek háttere Macedóniában az átmenet éveiben 407
Rédei Mária: A hallgatói mobilitás földrajza 419
Izsák Éva – Mindszenty Andrea: Az urbángeológia lehetőségei a 20. században – Budapest és környéke 431
Krónika
Beszámoló az EUGEO 2007. évi kongresszusáról – Kovács Zoltán 441
Kiáltvány: A földrajz hozzájárulása Európa jövőjéhez – Sako Musterd – Joost Terwindt 442
25 éves a Nemzetközi Tájökológiai Társulás (IALE) – Csorba Péter 446
Beszámoló az I. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumról – Váradi Zsuzsanna 448
Idegenforgalmi konferencia Tápiószentmártonban – Dusek László 450
Farkas Gyula 75 éves – Frisnyák Sándor 451
Kormány Gyula 75 éves – Frisnyák Sándor 452
Rátóti Benő 75 éves – Suara Róbert 452
Bokor Péter 70 éves – Csapó Tamás 453
Boros László 70 éves – Frisnyák Sándor 454
Korompai Gábor 70 éves – Süli-Zakar István 455
Abonyiné Palotás Jolán 65 éves – Horváth Krisztián 455
Gábris Gyula 65 éves – Hevesi Attila 456
Kéri Menyhért (1914–2007) – Probáld Ferenc 457
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság az EUGEO tagja 459
Személyi kitüntetések 459
Irodalom
Gábris Gyula: Földfelszín és éghajlat. A felszínalaktan összegzése. – Horváth Erzsébet 461
Kormány Gyula: A földrajz tanítása. – Boros László 462

Partnereink