Földrajzi Közlemények - 2016 140. évf. 4. szám

 foldrajzi kozlemenyek 2016 140 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Tematikus értekezések / Thematic studies

Kőszegi Margit: Kis népek nacionalizmusa az európai posztszovjet térségben: a krími tatárok és gagauzok / Nationalism of the small nations in the European Post-Soviet space: the Crimean Tatars and Gagauz

285

Pete Márton: Határképző identitások, identitásképző határok a posztszovjet Kelet-Európában / Border-constructing identities, identity-constructing borders in the Post-Soviet Eastern Europe

296

Bottlik Zsolt: A belarusz lakosság nyelvhasználatának etnikai földrajzi vizsgálata / Ethnic geographical investigation on the language use of Belarus population

312

Csintalan Lilian – Erőss Ágnes: A nemlét három árnyalata: a Kaukázus el nem ismert államainak kialakulása és kilátásai / Three shades of non-existence: different development paths and perspectives of unrecognized states in the Caucasus

328
Egyéb tanulmányok / Other studies

Ginelli Zoltán: Az amerikai regionális földrajz kanonizálásának tudományföldrajzi körülményei a két világháború között / The canonization of interwar american regional geography from a geography of scientific knowledge perspective

346
Hilbert Bálint: Ausztria és Magyarország migrációs kapcsolata a dualizmus idején (1870–1910) / Migration relations between Austria and Hungary during the era of dualism (1870–1910) 362

Bakucz Márta – Köbli Ádám – Hajnal Klára: A gyógy- és termálturizmus versenyképessége néhány közép-európai régióban / Competitiveness of spa tourism in Central European regions

376
Krónika

Barta Györgyi 70 éves – Kukely György

395

László Mária 70 éves – Pirisi Gábor – Trócsányi András

396

Pozder Péter 70 éves – Pajtókné Tari Ilona – Patkós Csaba

397

Lovász György (1931–2016) – Lóczy Dénes

398
Irodalom

Győri Róbert – Steven Jobbitt (szerk.): Fodor Ferenc önéletírásai – Probáld Ferenc

399

Szilágyi F. – Pénzes J. (szerk.): Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében – Balizs Dániel

400

Dusek Tamás – Kotosz Balázs: Területi statisztika – Vida György

402

 

Partnereink