Földrajzi Közlemények - 2017 141. évf. 1. szám

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Tematikus értekezések / Thematic studies

Farsang Andrea – Bartus Máté – Barta Károly – Szatmári József: Szerkezetes talajok deflációérzékenységének és talajtani tulajdonságainak összefüggései: terepi szélcsatorna kísérletek eredményei dél-alföldi csernozjom talajokon / Connection between wind erosion vulnerability and soil properties of aggregated soils: results of portable wind tunnel experiments on chernozems of the southern parts of the Great Hungarian Plain

001

Kovács Ferenc – van Leeuwen Boudewijn – Ladányi Zsuzsanna – Rakonczai János – Gulácsi András: Regionális léptékű aszálymonitoringot támogató vegetáció- és talajnedvesség értékelés modis adatok alapján / Vegetation and soil moisture assessments based on modis data to support regional drought monitoring

014

Szilassi Péter – Tobak Zalán – van Leeuwen Boudewijn – Szatmári József – Kitka Dorottya: A szárazodással kapcsolatos földrajzi tényezők és egy özönnövény terjedése közti kapcsolat vizsgálata a Dél-Alföldi Régió területén / Investigation of the drought related geographical background of an invasive plant species spreading in south Hungary

030

Nagy Judit – Fiala Károly – Blanka Viktória – Sipos György – Kiss Tímea: Hullámtéri feltöltődés mértéke és árvizek közötti kapcsolat az Alsó-Tiszán / Connection between floodplain aggradation and floods on the lower Tisza, Hungary

044

Mezősi Gábor – B ata Teodóra – B lanka Viktória – L adányi Zsuzsanna: A klímaváltozás hatása a környezeti veszélyekre az Alföldön / Potential impacts of climate change on environmental hazards in the Great Hungarian Plain

060

Liska Csilla Mariann – Mucsi László – Henits László: Hosszútávú felszínborítás-változások vizsgálata Csongrád megyében idősoros adatok felhasználásával, random forest módszerrel / Estimation of long-term land cover changesin csongrad county using time series data and random forest classifier

071
Krónika

Emlékkő és emléktábla Cholnoky Jenő tiszteletére – Rybár Olivér

085

Lóki József 70 éves – Szabó Szilárd

087
Irodalom

Plihál Katalin: Nyomtatott magyar föld- és éggömbök 1840–1990 – Klinghammer István

089

Dávid Beáta – Barna Ildikó – Bóna Veronika – Hegedűs Réka – Izsák Éva: A rendszerváltás családtörténetei – Huszonöt év Budapest árnyékában – Halász Levente

091

Nagy Egon: A román-magyar határrégió és határ menti együttműködések a Kárpátok Eurorégióban – Lakatos Artur

093

Szilassi Péter: Etiópia geográfus szemmel – Ami a bulvárhírekből kimaradt – Hor váth Gergely – Karancsi Zoltán

095

 

Partnereink