Földrajzi Közlemények - 2017 141. évf. 2. szám

 

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések
Veress Márton: A depresszió-exhumálódás és a barlangképződés kapcsolata az Aggteleki-karszton / The relationship between depression exhumation and cave development on the Aggtelek karst 097
Halupka Gábor – Orosz László: A sekélyfúrási adatok beillesztése a Natér-adatbázisba / Integration of data of shallow drillings into nagis database 112 
Vida György – Kovács Zoltán: Magyarország átalakuló választási földrajza a 2010-es és a 2014-es parlamenti választások tükrében / The changing electoral geography of Hungary in the light of the 2010 and 2014 Hungarian parliamentary elections 125 
Kovács András – Sikos T. Tamás: A vasárnapi zárvatartás megszűnése Magyarországon – vásárlói vélemények és várakozások / The abolishment of sunday closure in Hungary: Customers’ opinions and expectations 139
Szabó Géza – Csapó János – Marton Gergely: Zöldutak a turizmusban – innováció és jó gyakorlat a szelíd turizmusban / Greenways in tourism – innovation and good practice in soft tourism 152
Máté Éva: Perforált régiók? – Izolálódó térségek a Dél-Dunántúlon / Perforated regions? Isolating spaces in the area of Southern Transdanubia  164
Kisebb tanulmányok
Kőszegi Margit: A hazai Balkán-kép kialakulásának gyökerei / The early imaginations of the Balkans in Hungary 179
Krónika
Süli-Zakar István (1945–2017) – Michalkó Gábor 184 
Állami kitüntetés 185
Irodalom
Olivia Wilson-Flores (ed): Economic Crises – Risk Factors, Management Practices and Social Impacts – Nedelka Erzsébet 186

 

Partnereink