Földrajzi Közlemények - 2017 141. évf. 3. szám

 

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Tematikus értekezések / Thematic studies
Czirfusz Márton: A gazdaságföldrajz elméletei gazdaságról és térről – tanulságok a gazdaságföldrajz oktatásához/The economic geography about economy and space – lessons for teaching economic geography  192
Berki Márton: A földrajzi lépték változó értelmezése és a cselekvőhálózat-elmélet/The changing conceptualisation of geographical scale and actor-network theory  203 
Molnár Ernő: Globális értékláncok és térbeli gazdasági egyenlőtlenségek: miről mesél a textiles ruházati ipar változó földrajza? / Global value chains and spatial economic inequalities: what does the changing geography of the textile and clothing industry tell us?  216 
Nagy Erika: Az állam változó szerepe – gazdaságföldrajzi értelmezések / Changing state roles – key concepts in economic geography  226
Nagy Gábor: Az állami beavatkozások lakáspiaci és területi hatásai a lakásszektorban/Intervention of the state in the real estate sector and its spatial consequences  235
Nagy Erika – Izsák Éva: A városi gazdaság – (újra)értelmezési lehetőségek a gazdaságföldrajz oktatásához / Urban economies – towards re-conceptualizing the teaching of economic geography  246
Egedy Tamás: Városfejlesztési paradigmák az új évezredben – a kreatív város és az okos város/Urban development paradigms in the new millennium – the creative city and the smart city  254
Siskáné Szilasi Beáta – Halász Levente: Globális munkaerőpiaci kihívások az új gazdaságföldrajzi folyamatok tükrében / Recent challenges in the global labour market in light of new economic geography  263
Gyuris Ferenc: A kínai gazdasági csoda okai és korlátai / The chinese economic miracle: reasons and limits  275
Boros Lajos – Dudás Gábor: A közösségi szállásadás konfliktusai és dilemmái / Conflicts and dilemmas of peer-to-peer accomodation  288
Szemle
Kukely György: A globális gazdaságföldrajz iránytűje: a Manchesteri iskola  299
Krónika
Negyedik Globális Gazdaságföldrajzi Konferencia – Nagy Gábor  303 
Irodalom
Lux Gábor: Újraiparosodás Közép-Európában – Kiss Éva  306

 

Partnereink