Földrajzi Közlemények - 2017 141. évf. 4. szám

 

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Balogh Márton – Kiss Tímea – Sümeghy Borbála Alice: Aktív ártérfejlődési típusok a Maros Lippa és Szeged közötti szakaszán / Active floodplain evolution types along the River Maros between Lipova and Szeged, Romania–Hungary

309

Csomós György: A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás feltérképezése bibliometriai elemzés segítségével / Mapping global corporate research and development activities through a bibliometric analysis

321 

Hencz Mátyás – Egedy Tamás: Ember és vulkán: A Kanári-szigetek földrajza Tenerife és Fuerteventura példáján / Human and volcano: Geography of the Canary Islands on the example of Tenerife and Fuerteventura

334 

Boros Lajos: Detroit válsága: okok és következmények / The crisis of Detroit: causes and consequences

356

Jancsó Tamás – Szalkai Gábor: A magyarországi felsőoktatási vonzáskörzetek jellemzői, az intézmények elérhetősége és a középiskolák szerepe a jelentkezésekben / Catchment areas, geographical accessibility, and the role of high schools in the Hungarian higher education system

370

Mezősi Gábor: A magyar földrajzi felsőoktatás állapotáról és fejlesztésének javasolt irányairól / Geography in Hungarian higher education and its development possibilities

386
Szemle

Csorba Péter – Pádárné Török Éva – Kincses Krisztina: Megjelent a Nemzeti Tájstratégia (2017–2026) kormányhatározat

299
Társasági Élet

Főtitkári jelentés – Mari László

407 

A Felügyelőbizottság jelentése – Tiner Tibor

409

Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 137. Közgyűlésén

410
Jubileumi köszöntés 411
Krónika 

Tiszteleti rendezvény Becsei József 80. születésnapjára – Gurzó Imre

412

Szabó Mária 70 éves – Angyal Zsuzsanna

415

G. Fekete Éva (1960–2017) – Nagy Zoltán

415

Zámbó László (1936–2017) – Telbisz Tamás

416

Személyi kitüntetés

417
Irodalom 

Czirfusz Márton, Hoyk Edit, Suvák Andrea (szerk): Klímaváltozás-társadalom-gazdaság – Hosszútávú területi folyamatok és trendek Magyarországon – Keveiné Bárány Ilona

418

Katrin Boeckh – Krisztina Busa – Antje Himmelreich – Edvin Pezo – Natali Stegmann (Hrsg.): Staatsbürgerschaft und Teilhabe: Bürgerliche, politische und soziale Rechte im östlichen Europa – Budai Mátyás

421

 

Partnereink