Földrajzi Közlemények - 2008 132. évf. 2. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
KONDOR ATTILA CSABA: A területi folyamatok szabályozásának nehézségei a globalizáció korában / The difficulties of regulation of regional processes in the era of globalisation 129
BOROS LÁSZLÓ: Parlagterületek kialakulása, típusai a Tokaj-hegyaljai borvidéken / The development and types of uncultivated land in Tokaj-Hegyalja Wine Region 145
HEGEDŰS KRISZTIÁN – HORVÁTH GERGELY – KARANCSI ZOLTÁN – PRAKFALVI PÉTER: Eróziós vizsgálatok a Medves-vidék egy homokkőszurdokában / Investigation of erosional processes at a sandstone gorge of the Medves Region 157
AMBRUS TÜNDE: A történelem nyomai napjaink településszerkezetében – a székelyföldi falutízesek a mentális térképek tükrében / The traces of history in today's settlement structure – based on the mental maps of the Szekler's „tízes” 175
PAJTÓKNÉ TARI ILONA: Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. / The evaluation of digital knowledge repositories in teaching geography II 191
Szemle
Lapok a magyar térképészet történetéből – KLINGHAMMER ISTVÁN 201
A stratégiai környezeti vizsgálat helye és szerepe a terület- és településfejlesztésben – VARJÚ VIKTOR 213
Vita
A tájhatárok kijelölése és változása – CSORBA PÉTER 220
Krónika
IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia – FAZEKAS ISTVÁN 227
Kádár László Emlékkonferencia – LÓKI JÓZSEF 228
„A Föld Éve – A Föld Napja” programsorozat a budapesti Mátyás téren – KONDOR ATTILA CSABA 230
Cholnoky Jenő-emlékpark avatása Balatonarácson – CSERNY TIBOR – HORVÁTH GERGELY 232
Tatai Zoltán 80 éves – VIDÉKI IMRE 232
Ekéné Zamárdi Ilona 65 éves – TÓTH ANTAL 233
Kerényi Attila 65 éves – SZABÓ GYÖRGY 234
Baukó Tamás (1950–2007) – KUGLER JÓZSEF 235
Posztumusz kitüntetés 235
Irodalom
Alföldi György – Kovács Zoltán (szerk.): Városi Zöld Könyv – kulcs a fenntartható városhoz / Urban Green Book – Key to a Sustainable City – ERŐSS ÁGNES 237
Beluszky Pál (szerk.): Közép-Magyarország. – A Kárpát-medence régiói 6. – SZABÓ BALÁZS 238

Partnereink