Földrajzi Közlemények - 2008 132. évf. 3. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
GÁBRIS GYULA – TÚRI ZOLTÁN: Homokmozgás a történelmi időkben a Tiszazug területén / Sand-moving periods in historic times near Tisza river 241
BAZSIKA ENIKŐ – GYURICZA LÁSZLÓ: Néprajzi tájak „vándorlása” a magyarországi térképeken: Hetés, Göcsej és Őrség határainak vizsgálata / The “migration” of ethnographic regions on Hungarian maps: the study of the borders of Hetés, Göcsej and Őrség 251
BORSOS BÉLA: Ökológiai tájértékelési elvek a fenntartható településfejlesztésben egy zselici kistelepülés, Gyűrűfű példáján / Ecological principles in sustainable settlement development on the example of Gyűrűfű in the Zselic region 263
SZABÓ ATTILA: A trianoni Magyarország felsőoktatási intézményhálózata / The institutional network of higher education in Hungary after Trianon 277
BOTTLIK ZSOLT: A koszovói válság etnikai földrajzi vonatkozásai / The ethnic geographical background of the Kosovo conflict 291
Kisebb közlemények / Short papers
BLAHÓ JÁNOS: A közoktatás és a versenyképesség / Public education and competitiveness 307
KARÁCSONYI DÁVID: Városföldrajzi vázlat Minszkről / Urban geographical sketch about Minsk 315
Műhely
Pécs lakott területének minősítése – Természeti adottságok és társadalmi igények elemzése térinformatikai módszerekkel – GYENIZSE PÉTER – NAGYVÁRADI LÁSZLÓ – PIRKHOFFER ERVIN 323
Társasági élet
Főtitkári jelentés – KOVÁCS ZOLTÁN 335
A Magyar Földrajzi Társaság Közhasznúsági beszámolója a 2007-es évről – KOVÁCS ZOLTÁN 339
Számviteli beszámoló a 2007. évről – KATONA JÓZSEFNÉ 342
A Felügyelő Bizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2007. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről – JANKÓ ANNAMÁRIA 343
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 61. Vándorgyűléséről és 132. Közgyűléséről 345
Barangolás a homokkősziklák rengetegében – Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság észak-csehországi tanulmányútjáról – HUTYÁN RÓBERT 350
Rendezvényeink új formája a Magyar Földrajzi Társaság Dél-Dunántúli Osztályán – WILHELM ZOLTÁN 355
Enyedi György kitüntetése 356
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 132. Közgyűlésén 356
Krónika
Beszámoló a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) 31. Kongresszusáról – KOVÁCS ZOLTÁN 359
Magyar fiatalok a földrajzi olimpián – TRÓCSÁNYI ANDRÁS 362
Tudományos konferencia a turizmus szerepéről a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában – KÓKAI SÁNDOR 363
Cholnoky Jenő-emlékpark avatása Balatonarácson – CSERNY TIBOR – HORVÁTH GERGELY 364
Balla Benjámin 80 éves – HORVÁTH GERGELY 364
Bora Gyula 80 éves – KOROMPAI ATTILA – KULCSÁR DEZSŐ 365
Göőz Lajos 80 éves – HANUSZ ÁRPÁD 366
Fodor István 70 éves – WILHELM ZOLTÁN 367
Juhász Ágoston 65 éves – KIS ÉVA 368
In memoriam Szilárd Jenő (1923. IX. 11. – 1989. V. 5.) – JUHÁSZ ÁGOSTON 369
Katona Katalin 30 éve a Magyar Földrajzi Társaság szolgálatában 371
Irodalom
Nagy Imre: Városökológia – GÉCZI RÓBERT 373
Vidéki Imre (szerk.): Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból – RUDL JÓZSEF 375
Kerényi Attila: Tájvédelem – SZABÓ MÁRIA 376

Partnereink