Földrajzi Közlemények - 2009 133. évf. 1. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
KUTI ADRIENN – KERESZTURI ÁKOS: Inszolációs aprózódás a Marson / Insolation weathering on Mars 1
KISS TÍMEA – SIPOS GYÖRGY: Dendrológia alkalmazása a geomorfológiai kutatások során: a szigetvándorlás vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán / Applying dendrology in geomorphological researches: case study on island formation on Maros River, Hungary 13
KARANCSI ZOLTÁN – KATONA ZOLTÁN: Egy festői út tervezése a Medves-térségben / Planning of a scenic road in the Medves Region 23
DÁVID LÓRÁNT – TÓTH GÉZA: Hegyvidéki területek szezonalitásának problémái a Mátravidék példáján / Problems of seasonality in mountainous areas through the example of Mátra Region 33
TÓTH GÉZA: Az M3 autópálya területfejlesztési hatásai heves megyében / Regional development impacts of motorway M3 in Heves county 43
BUJDOSÓ ZOLTÁN: Gyöngyös város vonzáskörzetének változása az elmúlt negyedszázadban / Changes in the catchment area of the town of Gyöngyös in the last quarter century 59
Vita
Gondolatok Csorba Péter „A tájhatárok kijelölése és változása” című tanulmányához – BARANYI GÁBOR 75
Krónika
5. Debreceni Disputa és új akadémiai albizottság létrehozása – CSORBA PÉTER 77
Beszámoló a Magyar Földrajzi Múzeum 2008. évi munkájáról – LENDVAI TIMÁR EDIT 79
A Tájföldrajzi Albizottság ülése – GYENIZSE PÉTER 81
Bartke István (1930–2009) – SZABÓ SZABOLCS 83
Nemerkényi Antal emléktáblájának avatása 84
Mérő József (1924–2008) – HORVÁTH GERGELY 85
Bagdi Sándor 80 éves – KARANCSI ZOLTÁN 86
Krajkó Gyula 80 éves – MÉSZÁROS REZSŐ 87
Berta Bálint 65 éves – DUSEK LÁSZLÓ 88
Kitüntetések – DUSEK LÁSZLÓ 89
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság beszámolója az MTA (X.) Földrajztudományok Osztályának (2005) 91
Irodalom
Mészáros Rezső: A kibertér, és ami körülötte van – társadalomföldrajzi megközelítés – NAGY ERIKA 95 Horváth Gergely – Probáld Ferenc – Szabó Pál (szerk.): Ázsia regionális földrajza – KARÁCSONYI DÁVID 98
Mark Jenkins (szerk.): Felfedezők aranykora. Kalandok, útleírások a National Geographic archívumából – PAPP-VÁRY ÁRPÁD 100
Csorba Péter – Fazekas István (szerk.): Tájkutatás – tájökológia – BERKI MÁRTON 101

Partnereink