Földrajzi Közlemények - 2018 142. évf. 3. szám

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Igari András: A tengerparti régiók változó gazdasági szerepe a 21. századi Európában / The changing economic role of the coastal regions in the 21th century Europe

177

Balázs Ferenc: A településfejlesztés perspektíváinak vizsgálata marketingföldrajzi szemlélettel / Settlement development prospects analysed by marketing geographical approach

189

Kovács Csaba József – Sikos T. Tamás: Az Arena Mall és az Árkád Budapest versenye az átalakuló társadalmi-gazdasági térben / Competition between Arena Mall and Árkád Budapest shopping centers in the altering socio-economic space

201

Kádár Anett – Farsang Andrea – Gulyás ÁgnesÁltalános- és középiskolás diákok éghajlati folyamatokhoz kapcsolódó tévképzeteinek összehasonlító elemzése / Comparative analysis of elementary and secondary school students’ climatic related misconceptions

219

Bálint Dóra – Pirisi Gábor – Trócsányi András: Adalékok a földrajz tantárgy szemléleti kérdéseihez a Nemzetközi Földrajzi Olimpia tapasztalatai alapján / Some contributions to the methodological approaches of geography education – based on the experiences from the International Geography Olympiad

235
Kisebb tanulmányok

Probáld Ferenc: Magyar társadalomföldrajz – mindinkább angolul? / Hungarian human geography– increasingly in English?

247
Krónika

Nemes Nagy József 70 éves – Jakobi Ákos – Lőcsei Hajnalka – Szabó Pál

255

Balázs Dénesné Sprincz Vilma (1927–2018) – Horváth Gergely

256
Személyi kitüntetés 257

Nemzetközi Akadémiai tagság

257

Jubileumi köszöntés

257
Irodalom

Csizmadia Norbert: Geopillanat – A 21. század megismerésének térképe – Papp-Váry Árpád

258

 

Partnereink