Földrajzi Közlemények - 2018 142. évf. 4. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Dunkel Zoltán – Bozó László – Geresdi István: Az éghajlatváltozás hatására fellépő környezeti változások és természeti veszélyek / Environmental changes and natural hazards caused by climate change

261

Csorba Péter – Nagy Imre – Csüllög Gábor: A földrajzi tájak tipizálása európai kitekintéssel / The classification of geographical landscapes from a European perspective

272

Varga Gábor – Fábián Szabolcs Ákos – Kovács István Péter – Schweitzer Ferenc: Gondolatok a Kárpát-medencei folyók árvizeiről / Some thoughts on river flooding in the Carpathian Basin

291

Gálosi Kovács Bernadett – Horváth Gergely: Határokon átnyúló természetvédelmi területek lehetőségei és problémái / Perspectives and problems of transboundary protected areas

309

Kis Éva – Lóczy Dénes: Természeti és antropogén tényezők szerepe az Alsó-Tisza menti partfalinstabilitások kialakulásában / Natural and anthropogenic factors generating riverbank instabilities along the Lower Tisza River

328

Szkála Károly – Munk Sándor: A kibertér fogalma, értelmezése és fejlődése / The terminology, interpretation and development of cyberspace

344

Varjú Viktor: A nagyléptékű fotovillamos rendszerek támogatáspolitikai stratégiáinak különbségei a Kárpát-medence egyes országaiban / Differences in subsidy policy strategies of large scale photovoltaic systems in some countries of the Carpathian Basin

356

Hajdú Zoltán – Pálné Kovács Ilona: A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban / The territorial sustainability challenges of the Hungarian Kingdom in 1918

373
Krónika

Fodor István 80 éves – Lénárd László – Pálné Kovács Ilona

387

Dövényi Zoltán 70 éves – Pap Norbert

388

Kertész Ádám 70 éves – Patkós Csaba

389

Karl Ruppert (1926–2017) – Berényi István – Dövényi Zoltán

390
Irodalom

Incze Réka – Jánosi Csaba – Kisgyörgy Zoltán – Tatár Márta: Székelyföldi mofettás könyv – Gyógygázok az egészség szolgálatában – Boros László

392

 

Partnereink