Földrajzi Közlemények - 2009 133. évf. 3. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Beköszöntő – MICHALKÓ GÁBOR 215
Marosi Sándor 1929–2009 – PAPP-VÁRY ÁRPÁD – HORVÁTH GERGELY 216
Értekezések / Studies
PINTÉR ZOLTÁN – PRAKFALVI PÉTER – KARANCSI ZOLTÁN – HORVÁTH GERGELY: Medves-vidéki riolittufák eróziós formakincse / Erosional forms on rhyolite tuffs in the Medves Region 219
GADÁNYI PÉTER: Abráziós barlangok kialakulása és formakincse különböző kőzetszerkezetű bazaltlávákban és piroklasztitokban / Development and morphology of sea caves in basaltic lavas and pyroclastics of different structure 239
KERESZTURI GÁBOR: A fekete-hegyi salakkúp-roncsok morfometriája (Bakony-Balaton-felvidék vul- káni terület) / Morphometry of eroded scoria cones of Fekete-hegy (Balaton Highland, Hungary) 255
SZÉKELY MOLNÁR ÁKOS: A HIV/AIDS szerepe Fekete-Afrika társadalmi-gazdasági folyamataiban a legújabb adatok tükrében / The role of HIV/AIDS in social and economic situation of Sub-Saharan Africa 269
NÉMETH ÁDÁM: Etnikai struktúra és nemzetiségi problémák a rendszerváltozás utáni Baltikumban / Ethnic structure and ethnic problems of the Baltic States after the political transformation 283
TÁTRAI PATRIK: A ciprusi belső határ / The inner border of Cyprus 299
PIRISI GÁBOR: Differenciálódó kisvárosaink / Differentiated transition of small towns in Hungary 313
Társasági élet
Nyolc év a Magyar Földrajzi Társaság élén – PAPP-VÁRY ÁRPÁD 327
Főtitkári jelentés – KOVÁCS ZOLTÁN 331
Közhasznúsági beszámoló a 2008. évről – KOVÁCS ZOLTÁN 336
A Magyar Földrajzi Társaság Számviteli beszámolója a 2008. évről – KATONA JÓZSEFNÉ 338
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2008. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről – JANKÓ ANNAMÁRIA 339
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 62. Vándorgyűléséről és 133. Közgyűléséről – KONDOR ATTILA CSABA 340
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 62. Vándorgyűlését követő dél-erdélyi és óromániai tanulmányútról – KESSELYÁK PÉTER 344
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 133. Közgyűlésén 350
Krónika
Beszámoló az EUGEO 2009. évi kongresszusáról – RADICS ZSOLT 351
Beszámoló a „Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés” című konferenciáról – TÓTH ANTAL 352
80 éves a Földgömb – MICHALKÓ GÁBOR 354
Berényi István 75 éves – KOVÁCS ZOLTÁN 355
Schweitzer Ferenc 70 éves – KOCSIS KÁROLY 356
Félegyházi Enikő 65 éves – LÓKI JÓZSEF 357
Dobosi Zoltán (1915–2009) – PROBÁLD FERENC 357
Göcsei Imre (1915–2009) – JÁKI KATALIN – SZABÓ JÓZSEF 358
Személyi kitüntetés 360
Irodalom
Frisnyák Sándor – Gál András – Horváth Gergely (szerk.): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona – BOROS LÁSZLÓ 361
Tuba Zoltán – Frisnyák Sándor (szerk.): Bodrogköz – BOROS LÁSZLÓ 362
Tatai Zoltán: Molnár Gábor élete, munkássága – LERNER JÁNOS 363
Kocsis Károly – Schweitzer Ferenc (szerk.): Hungary in Maps (Magyarország térképeken) – BASSA LÁSZLÓ 364

Partnereink