Földrajzi Közlemények - 2009 133. évf. 4. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
RAKONCZAI JÁNOS–UNGER JÁNOS–MUCSI LÁSZLÓ–SZATMÁRI JÓZSEF–TOBAK ZALÁN–BOUDEWIJN VAN LEEUWEN – GÁL TAMÁS – FIALA KÁROLY: A napfény városa naplemente után. Légi távérzékeléses módszerrel támogatott hősziget-térképezés Szegeden / City of Sunlight after Sunset Mapping of urban heat island using aerial remote sensing method in Szeged 367
RAKONCZAI JÁNOS – KOZÁK PÉTER: Az Alsó-Tisza-vidék és a Tisza / The Lower Tisza District and the Tisza River 385
FARSANG ANDREA – PUSKÁS IRÉN: A talajok sajátoságai a városi ökoszisztémában. Szeged talajainak átfogó elemzése / Characteristics of soils in urban ecosystems. A Complex analysis of soils in Szeged 397
MUCSI LÁSZLÓ – UNGER JÁNOS – HENITS LÁSZLÓ: A beépítettség és a városi hősziget kapcsolat- rendszerének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel Szegeden / Analysis of the relationship between urban land use and urban heat island using GIS methods in Szeged 411
BAJMÓCY PÉTER: Szeged város fejlődésének társadalomföldrajzi aspektusai a kezdetektől a 20. század közepéig / Development of Szeged from the starts to the middle of the 20th centrury from – a human geographical perspective 447
BOROS LAJOS: Szeged belső térfolyamatai az 1950-es évektől napjainkig / Intra-urban processes in Szeged from the 1950s to present day 453
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság Alapszabálya – KOVÁCS ZOLTÁN 467
Krónika
II. Települési Környezet Konferencia Debrecenben – EGEDY TAMÁS 475
VI. Településföldrajzi Konferencia – JÓZSA KLÁRA 475
Wu Chuanjun (Vu csuan-csün) 1918–2009 – ENYEDI GYÖRGY 477
Irodalom
Boros Lajos – Garamhegyi Ábel: Bevezetés a településmarketingbe – PAP ÁGI 479
Egedy Tamás: Városrehabilitáció és életminőség – KARÁCSONYI DÁVID 480
Melléklet
Tisztelt Olvasók! – KONDOR ATTILA CSABA 484
A közösségi részvételen alapuló zöldterület-fejlesztés a nagyvárosokban. Interjú Alföldi Györggyel és Kovács Zoltánnal – KONDOR ATTILA CSABA 485
Hol vagy Vitruvius? Közösségi zöldterület-fejlesztés a nagyvárosokban – ONGJERTH RICHÁRD 489
A közösségi zöldterület-fejlesztés jövőbeni irányai – KRISTIN FAUREST 495
Zöldövezet program: közösségi zöldfelület-fejlesztés civil módra – MÓRA VERONIKA 501
Kié a város? Kié a tér? Kié a zöld? – DEMETER ANNA 506
Hogyan tovább? Egy részvételi folyamat fenntarthatóságának kérdései – Tapasztalatok Budapest-Józsefvárosból – ALFÖLDI GYÖRGY – HORVÁTH DÁNIEL 510
Közösségpalánták – BÁLINT MÓNIKA – DEÁK ADRIENN ÁGNES 516

Partnereink