Földrajzi Közlemények - 2010 134. évf. 1. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
VARGA GYÖRGY: Gondolatok a porviharok és a klimatikus környezeti folyamatok összefüggéseiről / On the relationships between dust storms and climatic processes 1
KŐSZEGI MARGIT: Az öregedő társadalom etnikai földrajzi jellegzetességei Bulgáriában a 21. század küszöbén / The ethnic geographical features of population ageing in Bulgaria at the beginning of the 21st century 15
KARÁCSONYI DÁVID – KINCSES ÁRON: Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére / The effect of immigration on the situation of Transcarpathian Hungarian population 31
MALATYINSZKI SZILÁRD: A települések emberi erőforrásának mérése / Measuring the Settlements' human resources 45
MEUSBURGER, PETER – PROBÁLD FERENC: Magyar diákok a Heidelbergi Egyetemen – a kulturális kölcsönhatás történeti és földrajzi tényezői / Hungarian students in Heidelberg: historical and geographical aspects of the cultural interaction 59
GYŐRI DÁNIEL – SZABÓ SZABOLCS: Fejezetek Nógrád megye gyümölcstermesztéséből / Chapters to the fruit production of Nógrád county 75
Kisebb közlemények / Short papers
KIS DOMOKOS DÁNIEL: A vadászok szerepe a magyar természetvédelem kezdetén / The role of hunters in early nature conservation in Hungary 89
Műhely
A ceglédi inga – TŰRI LÁSZLÓ 95
Szemle
A térkép megjelölésének előzményei magyarul és idegen nyelven – GERCSÁK GÁBOR 97
Krónika
Beszámoló a Német Geográfus Nap (Deutscher Geographentag) kongresszusról – PFENING VIOLA 101
Beszámoló a Magyar Földrajzi Múzeum 2009. évi rendezvényeiről – MÁCSAI ANETTA 103
Dusek László 70 éves – BERTA BÁLINT 105
Tóth József 70 éves – DÖVÉNYI ZOLTÁN 106
Jáki Katalin 65 éves – SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN 107
Pintér Zoltán 65 éves – HORVÁTH GERGELY 108
Irodalom
Budai Tamás – Gyalog László (szerk.): Magyarország földtani atlasza országjáróknak – HORVÁTH GERGELY 109
Jankó Ferenc – Tóth Imre: Változó erővonalak Nyugat-Pannóniában – Történelmi és földrajzi esszé – GYŐRI RÓBERT 110

Partnereink