Földrajzi Közlemények - 2019 143. évf. 2. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Irimiás Anna: Az UNESCO filmes városok összehasonlító elemzése / A comparative analysis of UNESCO cities of film

093

Uzzoli Annamária – Pál Viktor – Beke Szilvia – Bán Attila: Egészségegyenlőtlenség, hozzáférés, térbeliség – a szívizominfarktus ellátásának néhány földrajzi jellegzetessége Magyarországon / Health inequality, accessibility, spatiality – some geographical aspects in the health care of acute myocardial infarction in Hungary

107

Nagy Gábor: Ellátás és ellátatlanság – köz- és piaci szolgáltatások területi-települési egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon / Attendance or shortage in public and market-based services - territorial and local inequalities in Hungary

124

Baroch Csaba : Szimbolikus politikai fordulatok és térbeli mintázataik: k.zterületek átnevezése Budapest I. és V. kerületében / Symbolic political turns and their spatial patterns: renaming public spaces in the 1st and 5th districts of Budapest

144

Konkoly-Gyuró Éva : A percepció jelentősége a környezet- és tájkutatásban / Importance of percpetion in the environmental and landscape research

158

Veress Márton – Vetési-Foith Szilárd: A bakonyvidék felszíni karsztja / The surface karst of theBakony region

167
Krónika

Gerhardtné Rugli Ilona 70 éves – Probáld Ferenc

187
Irodalom

Jennifer Meta Robinson – James Robert Farmer: Selling local – Why local food movements matter – Inzsöl Renáta

188

Bernek Ágnes: Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiájában – Papp -Váry Árpád

190

Dojcsák Győző: Betekintés az amerikai-magyar kapcsolatok történetébe – Papp -Váry Árpád

193

Beluszky Pál: A települések világa Magyarországon – Kovács Zoltán

195

 

Partnereink