Földrajzi Közlemények - 2019 143. évf. 3. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Gyenese Tamás – Zlinszky András – Albert Gáspár: A balatoni nádasok pusztulása és regenerációja a mederdinamika függvényében / Die-back and regeneration of reed wetlands on lake Balaton in connection with local sediment dynamics

197

Gál-Szabó Lajos – Dobos Endre – Pecsmány Péter – Pinezits Bálint: Dombsági mezőgazdasági termőterületek újraértékelése domborzati tényezők felhasználásával / The reclassification of agricultural hill parcels utilizing elevation parameters

210

Hilbert Bálint: A földrajztudomány intézményesülése és szellemiségének fejlődése az Osztrák–Magyar Monarchiában / The institutionalization of geography and the development of its spirituality in the Austro–Hungarian Monarchy

223

Mikle György: A vidék újrastrukturálódása és a prekariátus fogalma a majorok kutatásának szemszögéből / Rural restructuring and the precariat from the viewpoint of manorial settlements

236

Mikó Eszter: Az elvándorlási szándék vizsgálata a közép- és felsőoktatásban tanulók körében / An examination of migrant intentions amongst high school and post-secondary students

250

Csomós György: Az MTA Földtudományok Osztályába tartozó tudományos bizottságok publikációs karakterisztikájának összehasonlító elemzése / A comparative analysis of the publication characteristics of scientific committees classified into the Section of Earth Sciencesof the Hungarian Academy of Sciences

263
Krónika

 Csatári Bálint (1949–2019) – Farkas Jenő Zsolt – Kovács András Donát

283

 

Partnereink