Földrajzi Közlemények - 2019 143. évf. 4. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Novák Tibor József – Balogh Szabolcs – Incze József: Az antropogén hatások mértékének térbeli különbségei és változásai hazai tájakon felszínborítási és talajdiagnosztikai adatok alapján / Spatial differences and changes of human impacts on Hungarian landscapes based on land cover class data and soil diagnostics

285

Kőszegi Margit – Bottlik Zsolt – Telbisz Tamás – Mari László: A „nemzeti park” koncepció tér- és időbeli változásai / Spatial and temporal changes in the concept of ‘national park’

308

Koltai Zoltán: Magyarországi gazdasági központok és mobilitási hajlandóság a telephelyi tényezők tükrében / Hungarian economic centres and the willingness of mobility in the light of business location

324

Karsai Viola – Trócsányi András: Aki kimarad(t), lemarad(t)? – A település sikeressége és a városi cím / Missed opportunity, lost chance? – Settlement success in the light of possessing town rank

339

Bede Ádám – Czukor Péter – Csathó András István – Sümegi Pál: Adatok a kétegyházi két Török-halom tájtörténetéhez / Data for the landscape history of the two Török-halom kurgans in Kétegyháza (Hungary)

358
Telbisz Tamás – Berki Márton – Tóth Gábor – Lenner Tibor – Kovács Gábor – Pristyák Erika – Sütő László – Homoki Erika – Kajati György – Siskáné Szilasi Beáta – Pirisi Gábor – Fábián Szabolcs – Sipos György: Geográfusok diploma után – egy online felmérés eredményei / Geographers after graduation – results of an online survey 374
Krónika

Charles Withers, az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora – Győri Róbert

397

 

Partnereink