Földrajzi Közlemények - 2010 134. évf. 2. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Előszó – DÁVID LÓRÁNT 113
Értekezések / Studies
LÁBÓ ESZTER – GERESDI ISTVÁN: A felhők szerepe az éghajlatváltozásban / Clouds and climate change 115
MIHÁLYI KRISZTIÁN – SZABÓ JÓZSEF – GUCSIK ARNOLD – HARGITAI HENRIK – KERESZTURI ÁKOS – BÉRCZI SZANISZLÓ – NAGY SZABOLCS: Vízhálózat-vizsgálatok földi meteoritkrátereken / Drainage pattern investigations in terrestrial impact Structures 129
FÜLE LÁSZLÓ – KORCSOG ATTILA – NÁDASI TAMÁS – PAÁL GÁBOR: Természeti kincsünk – tényszerűen az ásványvizekről / Our natural treasure – facts about mineral waters 147
JÁMBOR ÁRON: Hömpölyök – óriás kavicsok – előfordulása a hazai pleisztocén folyóvízi képződményekben / Boulders in the pleistocene fluvial deposits of Hungary 159
SZABÓ GYÖRGY – ANGYAL ANIKÓ – CSIKÓS ANETT – BESSENYEI ÉVA – TÓTH ESZTER – KISS PÉTER – SZABÓ SZILÁRD: A talajvíz szennyezettségének vizsgálata alföldi településeken / Investigation of the groundwater pollution in lowland settlements 173
TÓTH GÉZA – DÁVID LÓRÁNT – BUJDOSÓ ZOLTÁN: A hazai folyók által érintett települések társadalmi- gazdasági vizsgálata / Socio-economic review of settlements located on riverbanks 189
MAKRA LÁSZLÓ – SÜMEGHY ZOLTÁN: Magyarországi városok és megyék osztályozása infrastrukturális és környezeti indikátorok alapján / Classification of Hungarian cities and counties based on infrastructural and environmental indicators 203
GYURIS FERENC: Kína iparának átalakulása a gazdasági reform évtizedeiben / The transformation of Chinese industry during the decades of the economic reform 217
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Választmányának 2010. március 25-i üléséről – ERŐSS ÁGNES 231
Krónika
A földrajztudomány és az oktatás kapcsolata – PAJTÓKNÉ TARI ILONA – HORVÁTH GERGELY 232
Beszámoló az Amerikai Földrajzi Társaság 2010. évi összejöveteléről – KISS ÉVA 235
Országos angol nyelvű földrajzi tanulmányi verseny 2009/2010 – GYÜRE JUDIT – TRÓCSÁNYI ANDRÁS 238 70 éves az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke – VIDÉKI IMRE – SZABÓ SZABOLCS 239
Balogh Béla András 85 éves – HANUSZ ÁRPÁD 240
Juhász Árpád 75 éves – GÁBRIS GYULA 241
Szegedi Nándor 70 éves – PROBÁLD FERENC 242
Vörösmartiné Tajti Erzsébet (1925–2009) – SCHWEITZER FERENC 242
Személyi kitüntetés 243
Irodalom
Jánosi Csaba – Péter Éva (szerk.): Székelyföld borvizei – BOROS LÁSZLÓ 244

Partnereink