Földrajzi Közlemények - 2020 144. évf. 1. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Vizi István György: Vendégszerkesztői előszó

1
Értekezések / Studies

Kulcsár László: Földrajz – Társadalomtudomány – Turizmus: elméleti és módszertani áttekintés / Geography – social sciences – tourism: a theoretical and methodological overview

2

Kiss Kornélia – Kovács Balázs – Michalkó Gábor: Boldogsággyár túl az óperencián – az életminőség-orientált turizmusfejlesztés Ausztriában / Happiness factory far and away – Quality of life-oriented tourism development in Austria

13

Obádovics Csilla: A Balaton régió népességdinamikája 2017-2062 között / Population dinamics in Balaton region between 2017 and 2062

27

Molnár Nóra – Egedy Tamás: Turizmusfejlesztéssel a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatásáért – Salgótarján és a Karancs-Medves-vidék turisztikai potenciálja / Tourism development for catching up in disadvantaged areas – Tourism potential of Salgótarján and the Karancs-Medves region

43

Barcza Attila – Csapó János – Hinek Mátyás – Marton Gerge ly: Sopron turisztikai szezonalitásának és a turizmusfejlesztés szükséges irányainak vizsgálata / The analysis of tourism seasonality and the necessary directions of tourism development of Sopron

65

Vizi István – Strack Flórián: A Lenti termálfürdő vendégelégedettségi vizsgálata a földrajzi térrel összefüggő egészségturisztikai termékfejlesztés stratégiai időszakában / Guest satisfaction survey of the Lenti thermal spa in the strategic period of geo-spatial oriented health tourism product developmentproduct development

79

Aubert Antal – Gonda Tibor – Jónás-Berki Mónika – Mókusné Pálfi Andrea: A turisztikai desztinációk életciklus-problematikája: az Orfűi példa / The problems of life cycles of tourism destinations: the example of Orfű

96

Lőrincz Katalin – Kővári Edit Mária – Banász Zsuzsanna: Miért jó Szentesen élni? – egy hazai kisváros lakosságának életminősége és helyi kötődése / Why is it good to live in Szentes? – quality of life and attachment of local residents in a small town

112

 

Partnereink