Földrajzi Közlemények - 2020 144. évf. 2. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Pecsmány Péter: A bükkaljai vízfolyások kanyarulatfejlettségének vizsgálata szerkezetföldtani okok és következtetések / An analysis of the sinuosity index of stream channels in the Bükkalja: structural geological causes and conclusions

133

Pál Márton – Albert Gáspár: Csopak és környékének geoturisztikai felmérése / A geotourism assessment of Csopak and its surroundings

153

Bokor László – Tóth Tamás: Megállapítások az energiaföldrajz fejlődéséről / Findings on the development of energy geography

171

Jankó Ferenc – Hafenscher Viktória Priszcilla: Karsztvízkonfliktus: a bányászati vízkitermeléssel kapcsolatos tudományos és közéleti viták a Hévízi-tó példáján / Karst-water conflict: scientific and public debates about mining-caused water extraction—a case study of lake Hévízvíz

186

Győri Róbert – Charles W. J. Withers: Trianon és a Brit földrajz I. / British geography and the Trianon peace treaty (part 1)

202

Nagy Miklós Mihály – Dövényi Zoltán: Legitim geopolitika vagy nagyhatalmi ideológia? – 150 éve született Karl Haushofer / Legitimate geopolitics or the ideology of a great power? – On the occassion of Karl Haushofer’s 150th birthday

221
Krónika

Horváth Gergely 70 éves – Csüllög Gábor – Móga János

235

Kürti György 70 éves – Volter Etelka – Tömpe László

237
Személyi kitüntetés 238
Irodalom
Csima Péter: Mikoviny Sámuel az építész és tájalakító – Csorba Péter 239

 

Partnereink