Földrajzi Közlemények - 2020 144. évf. 4. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Halász Levente: Térbeli-társadalmi átalakulás, szociális válság és válságkezelés Miskolc és Ózd gettósodó városrészeiben / Social-spatial transformation, social crisis and crisis management in Northern Hungarian urban ghettos – the cases of Miskolc and Ózd

345

Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia – Erdei Attila – Neszmélyi György Iván: A Magyarország és Románia közötti vasúti személyszállítási kapcsolatok történeti áttekintése / Regional aspects of railway passenger transport between Hungary and Romaniarailway passenger transport between Hungary and Romania

363

Lévai Zsolt: A katonai közlekedési támogatás vasútföldrajzi alapú vizsgálata / Investigation of the military transportation support system based on rail-geographical aspects

380

Gyuris Ferenc: Variációk egy témára: Hunfalvy, Lóczy és Czirbusz földrajz-felfogásának nemzetközi kapcsolódásai / Variations on a theme: the international linkages of Hunfalvy’s, Lóczy’s and Czirbusz’s approaches to geographyLóczy’s and Czirbusz’s approaches to geography

396

Győri Róbert: Mendöl Tibor (1905–1966), a budapesti tudományegyetem emberföldrajzi tanszékének alapító professzora / Tibor Mendöl (1905–1966), founder of the department of human geography at Eötvös Loránd University, Budapesthuman geography at Eötvös Loránd University, Budapest

411
Krónika
A földrajz másfél évszázada az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – Győri Róbert 429
Czirbusz Géza (1853–1920) – Megemlékezés a tudós tanár halálának 100. évfordulójára – Hajdú Zoltán 431
Balogh Béla András (1925–2020) – Ekéné Zamárdi Ilona – Teperics Károly 434
Szörényiné Kukorelli Irén 70 éves – Hardi Tamás 435

 

Partnereink