Földrajzi Közlemények - 2021 145. évf. 2. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Kiss Éva – Tiner Tibor: Az ipari forradalmak és az infokommunikációs fejlődés földrajzi összefüggései a nemzetközi szakirodalom tükrében / Geographical connections of industrial revolutions and infocommunication development in the mirror of the international special literature 89
Kismarjai Balázs: Az átalakuló terroir – egy természetföldrajzi fogalom társadalomföldrajzi átértékelése / The transforming terroir: socio-geographical evaluation of a physical geographical conceptátértékelése 106
Kőszegi Margit – Bottlik Zsolt: A nemzeti identitás alakulása a posztszovjet Azerbajdzsánban / The development of national identity in post-soviet Azerbaijan 119
Varga Virág – Teveli-Horváth Dorottya – Horzsa Gergely: Magyar közép- és nagyvárosok versenyképességi tipológiája és humán tőkét vonzó potenciálja / Competitiveness typology of Hungarian middle-sized cities and their potential to attract human capital 135
Ocskay Gyula – Hardi Tamás: Határon átnyúló kultúragazdaság integrált fejlesztése a Magyar-Szlovák határon / Integrated development of cultural economy at the Hungarian-Slovak borderOcskay Gyula – Hardi Tamás:  154
Köbli Ádám – Horváth Zoltán: A legjelentősebb hazai fürdővárosok településszerkezeti jellemzőinek vizsgálata / A study of the characteristics of the most significant Hungarian spa towns based on their settlement structure 170
Krónika / Chronicle
Vadász Elemér (1885–1970) – Az iskolateremtő geológus – Hágen András 187
Boros László (1937–2021) – Frisnyák Sándor 188
Irodalom / Review
 Tardy János (szerk.): Geoparkok Magyarországon – Lerner János  191

 

Partnereink