Földrajzi Közlemények - 2021 145. évf. 3. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Konkoly-Gyuró Éva – Vaszócsik Vilja – Csorba Péter – Schneller Krisztián – Jombach Sándor – Boromissza Zsombor – Erdei Tímea – Keszhelyi Ákos – Balázs Pál – Kiss Dániel – Teleki Mónika – Bánhidai András – Csőszi Mónika: Az országos tájkarakter-elemzés kezdetei Magyarországon / The beginning of the nation-wide landscape character assessment in Hungary 193
Veress Márton: A Nyugat-Mecsek felszíni karsztja / The surface karst of the Western Mecsek 209
Demény Attila – Berentés Ágnes – Czuppon György – Kovács Richárd – Leél-Őssy Szabolcs – Surányi Gergely: Nyitni vagy nem nyitni? – Pilisi barlangok szellőzöttsége a geokémiai adatok tükrében / To open or not to open? – Ventilation in the Pilis caves in the light of geochemical data 224
Bódi Mátyás: A jelenlét nélküli jelen(lét) – a hazai pártszervezetek fejlettségének területi különbségei / Spatial inequalities in the institualization of Hungarian political parties 232
Kohut Erzsébet – Benedek Anett – Hadnagy István: Nagydobrony és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Kárpátalja) földrajzinév-tárának elkészítése és ábrázolása történeti térképek alapján / Geoinformatic analysis and representation of the geographical names of Velyka Dobron and the Wildlife Reserve of Velyka Dobron (Transcarpathia) based on historical maps 249
Krónika / Chronicle
Marczell György emlékezete (1871–1943) – Hágen András 261
Irodalom / Review
Gábris Gyula (szerk.): 150 éves Magyarország első földrajz tanszéke – Horváth Gergely 263
Erdősi Ferenc: A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem – Kucsera Emil 265
Mátyás Szabolcs: Bűnözésföldrajz – Patkós Csaba 267

Partnereink