Földrajzi Közlemények - 2021 145. évf. 4. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 4 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Varga György: Az állatok megjelenése a földrajztudományban: az állatföldrajzi régióktól a geográfia és az animal studies kapcsolatáig / Animals in geography: from zoogeographic regions to the relationship between geography and animal studies 273
Skarbit Nóra – Unger János – Gál Tamás: Véderdő telepítésének lehetséges jövőbeli hatásai Szeged hőterhelésében / Possible future effects of the protective forest installation on the heat load in Szeged 288
Igari András: Speciális régiótípusok szerepe az Európai Unió regionális egyenlőtlenségeiben / The role of regional typologies in regional inequalities of the European Union 300
Kovács András Donát – Gulyás Péter – Farkas Jenő Zsolt: Tájhasználati érdekek és ellenérdekek az Alföldön - a természetvédelem, a mezőgazdaság és a turizmus kapcsolata a Kiskunsági Nemzeti Park példáján / Land use interests and counter-arguments in the Great Hungarian Plain – the relationship between nature conservation, agriculture and tourism in the example of the Kiskunság National Park 317
Holányi Ákos: A marosvásárhelyi magyar-román viszony a toponímiai tájkép tükrében / The Hungarian-Romanian relationship in Târgu Mures in the light of the symbolic landscape 335
Egedy Tamás: A kelet-közép-európai városrégiók átalakulása a posztfordi korban – elméleti alapok / The transformation of East Central European urban regions in the post-Fordist era – theoretical foundations 354

Partnereink