Földrajzi Közlemények - 2022 146. évf. 1. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2022 146 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Fórián Szilveszter – Kiss Tímea: Ártéri üledékek mikroműanyag tartalma az Alsó-Tisza egy kanyarulata mentén / Microplastic content of fluvial sediments along a meander of the lower Tisza, Hungary 1
Árvai Anett: Az okos város fogalom megjelenése a magyar közép- és nagyvárosok fejlesztési dokumentumaiban / Emergence of the smart city concept in the policy documents of the largest towns in Hungary 16
Bálint Dóra: Öttusán át a triatlonig – a Nemzetközi Földrajzi Olimpia és a hazai válogatóverseny felépítésének összehasonlító elemzése / From the pentathlon to the triathlon – a comparative analysis of the structure of the International Geographical Olympiad and the national selection competition 33
Sági Mirjam: Köztér – térkontroll – közbiztonság: a térfigyelő kamerák hatékonyságának kérdései / Public space – space control – public safety: the effectiveness of CCTV 48
Krónika / Chronicle
Visszatekintés – A Magyar Földrajzi Társaság első negyedszázada szemelvények tükrében – Probáld Ferenc 63
A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárának kálváriája – Gábris Gyula – Szabó József 68
Katona Mihály emlékezete (1764–1822) – Hágen András 77
Farkas Gyula (1932–2021) – Frisnyák Sándor 79
Könyvismertetés / Book review
Lengyel Imre: Regionális és városgazdaságtan – Vida György 81
Mátyás Szabolcs: A Kárpát-medence talentumföldrajza – Tóth Antal 83
Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése: Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között – Mikle György 84
Kocziszky György (szerk.): Észak-Magyarország – A Kárpát-medence régiói 15. – Beluszky Pál 86

Partnereink