Földrajzi Közlemények - 2023 147. évf. 2. szám

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2023 147 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Csorba Péter: A vendégszerkesztő előszava – A hazai tájökológiai konferenciák története

81

Lóczy Dénes – Dezső József – Tarjányi Ferenc – Weidinger Tamás – Horváth László: Ökoszisztéma-szolgáltatások javítása terménydiverzifikációval a Kiskunsági-homokháton – különös tekintettel a szélerózió elkerülésére / Improving the provision of ecosystem services through crop diversification in the Kiskunság Sand Region with special regard to wind erosion control

85

Czira Tamás – Fejes Lilian – Incze Dóra: Az antropogén éghajlatváltozás hatásainak becslése és elemzése a Ráckevei (Soroksári)-Dunán / Estimation and analysis of the impacts of anthropogenic climate change on the Ráckeve (Soroksár) Danube in Hungary

102

Hubayné Horváth Nóra – Gergely Attila – Erdei Tímea – Weisz Szilvia: Tájalakulási folyamatok és a növényzet változása a Gödi-lápréten / Landscape transformation processes and the changing of the vegetation of Gödi láprét (“fen at Göd”)

117

Vass Róbert: A bodrogzugi nyílt ártér tájhasználatának változása / Changes in the land use ofthe active floodplain in Bodrogzugthe active floodplain in Bodrogzug

68

Nagy Bálint – Kwanele Phinzi: A felszínborítás változása a karcsai Karcsa-tó környezetében 1966–2020 között / Changes in land cover around Karcsa Lake in Karcsa between 1966–20201966–2020

143

Erdei Tímea – Földi Zsófia – Boromisza Zsombor – Domokos Endre: Hazai kis folyók belterületi típusú rehabilitációs szakaszainak meghatározása / Determination of the sections for urban rehabilitation on small rivers

157

Mészáros Szilvia: Tájvédelmi szempontok érvényesíthetősége az autópálya-tervezés során – a hazai gyakorlat értékelése és mintaterületi példák / How can landscape protection principles be enhanced during the planning process of a motorway – assessment of the Hungarian planning practice and sample areas

169

Dancsokné Fóris Edina – Filepné Kovács Krisztina – Hubayné Horváth Nóra – Kutnyánszky Virág – Módosné Bugyi Ildikó – Sallay Ágnes – Szilvácsku Zsolt – Varga Dalma – Kollányi László: Táj- és turizmusfejlesztési lehetőségek Upponyban és környékén / Landscape and tourism development opportunities in and around Uppony

185

Horváth Gábor – Szegedi Sándor – Zakar Máté – Póka Cintia – Tóth Tamás: A hazai lakossági villamosenergia szektor paradigmaváltása és a napelemes HMKE-k / Paradigm Shift in the hungarian electricity production sector and the microgeneration solar photovoltaic systems

202

Póka Cintia – Horváth Gábor – Zakar Máté – Szegedi Sándor – Tóth Tamás: A szőlővenyige potenciál-felmérésenek elméleti alapjai Tokaj-hegyalján / The theoretical basis of the potential survey of vine pruning waste in the Tokaj-Hegyalja region

218
   

Partnereink