Földrajzi Közlemények - 2023 147. évf. 4. szám

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2023 147 evf 4 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Farkas Jácint – Csóka László – Raffay Zoltán: Az akadálymentesség-természetű térélményszerzés sajátosságai utazástudományi tükörben / The characteristics of accessibility-natured spatial experiences, in the mirror of travel science

325
   

Tóbiás Katinka: A gamifikáció eszközei és alkalmazási lehetőségei a településfejlesztési folyamatokban / Gamification tools and their possible applications in urban planning processes

343
   

Makkai Bernadett – Farkas Nelli – Nagy Zsuzsanna – Pirisi Gábor – Zelena Dóra: A budapesti és vidéki diplomás magyar nők mentális egészségének és egészségmegtartási szokásainak összehasonlító vizsgálata a pandémia alatt / A comparative investigation of the mental health and health behavior habits of Hungarian women with diplomas in Budapest and in rural areas during the pandemic

360
   

Vasárus Gábor László – Boros Tamás: A lakott külterületek és a városi szétterülés: egy jogi és fejlesztéspolitikai árnyékterület / The inhabited outskirts and urban sprawl: a legal and development policy shadow area

372
   

Kövesdi Róbert – Kozma Gábor: A koronavírus-járvány hatása a debreceni nemzetközi repülőtér utasforgalmára / Impact of the coronavirus outbreak on passenger traffic at Debrecen International Airport

386
Krónika / Chronicles

A szimbolikus tér kutatása a hazai földrajztudományban – megközelítések, módszerek, műhelyek – Erőss Ágnes

405

Megalakult a Türk Államok Földrajzi Tanácsa – Lóczy Dénes

 411

Karl János – az elfelejtett földrajztanár – Gábris Gyula

 412

Egy korai magyar földrajzi utazó: Szepesi Csombor Márton (1595-1623?) – Hágen András

 417
Könyvismertetés / Book Review

Csapó Tamás – Lenner Tibor – Kovács Gábor: A megyei jogú városok történeti fejlődése és településmorfológiája – Németh Sándor

 418

 

 
   

Partnereink