Földrajzi Közlemények - 2011 135. évf. 1. szám

 

TARTALOM / CONTENTS

Előszó – MICHALKÓ GÁBOR 1
Értekezések / Studies
JANKÓ FERENC–MÓRICZ NORBERT–PAPPNÉ VANCSÓ JUDIT: Klímaváltozás: diskurzusok a katasztrófától a kételkedésig (2.Rész) / Climate change: discourses from catastrophe to scepticism 3
BOROS LAJOS–PÁL VIKTOR: A gazdasági válság hatásai és a rá adott válaszok különböző földrajzi léptékeken / The effects of the economic crisis and policy responses on various geographical scales 17
MEZŐSI GÁBOR–BATA TEODÓRA: A földrajzi tájak határai / Boundaries within the geographical landscapes 33
BELUSZKY PÁL: Tájsoroló – „Szűkmarkú, szép föld – az Őrség” / Landscapes by landscapes – the Őrség 45
PÉNZES JÁNOS: A jövedelmi szempontból elmaradott települések területi átrendeződése a rendszerváltozás után / Spatial restructuring of low-income settlements after the political transition 59
IZSÁK ÉVA–BERKI MÁRTON–BAJI PÉTER–NIKITSCHER PÉTER: A város és értelmisége – metszetek a pécsi bauhauslerektől napjainkig / The city and its intellectuals – segments from the bauhauslers to contemporary Pécs 71
Kisebb tanulmányok / Short papers
TÓTH GÉZA–KINCSES ÁRON: A mai magyarországi bevándorlás térbeli autokorreláltsága / Spatial autocorrelation of current Hungarian immigration processes 83
Krónika
Beszámoló a Cholnoky Jenő tiszteletére rendezett emlékkonferenciáról – DUSEK LÁSZLÓ 93
Moholi Károly emlékülés – GYŐRI FERENC 94
Teleki Pál emléktábla-avatás Pestszentlőrincen 97
Somogyi Sándor 85 éves – KERESZTESI ZOLTÁN 97
Hanusz Árpád 65 éves – FRISNYÁK SÁNDOR 98
Veress Márton 65 éves – PUSKÁS JÁNOS–TÓTH GÁBOR–ZENTAI ZOLTÁN 100
Lehmann Antal (1936–2010) – FÁBIÁN SZABOLCS ÁKOS–SCHWEITZER FERENC 101
Antal Zoltán (1931–2011) – VIDÉKI IMRE 102
Személyi kitüntetések 103
Irodalom
Dietrich Hagen: Az 1717-es siralmas tengerár – PAPP-VÁRY ÁRPÁD 105
Rudolf Kučera: Közép-Európa története – egy cseh politológus szemével – TÁTRAI PATRIK 106
Wilhelm Zoltán – Kisgyörgy Péter – Déri Iván: Nepál – BOKOR LÁSZLÓ 108
Kesselyák Péter: Túl a Kínai Nagy Falon – GYURIS FERENC 109

Partnereink