Földrajzi Közlemények - 2015 139. évf. 3. szám

 foldrajzi kozlemenyek 2015 139 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Schweitzer Ferenc – Fábián Szabolcs Ákos – Varga Gábor – Sipos György – Kovács IstvánPéter: A periglaciális talajfagy-jelenségek kutatása Pécsi Márton nyomán / Study of periglacialfrozen ground phenomena following Márton Pécsi

157
Farkas Máté Bence: A harmadik világ koncepciójának értelmezése és ellentmondásai/ Explanation and controversies of the concept of third world 172
Sági Zsolt: Az Európai Unió kohéziós és regionális politikája a magyar nemzetpolitikaszemszögéből / European cohesion and regional policy from a national political point of view 183
Baji Péter: Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában / The extension of new economyin the inner city of Budapest 196
Koltai Zoltán: Településtípusok lakóhelyi vonzerőinek értékelése / Evaluation of local attractionfactors in different settlement types 213
Kisebb tanulmányok
Boros László: A természetföldrajzi tényezők szerepe Tokaj-Hegyalja szőlő- és bortermelésénekalakulásában / The role of geographical features in viniculture and wine productionof Tokaj-Hegyalja Region 227
Társasági élet

Főtitkári jelentés – Mari László

233

A Felügyelőbizottság jelentése – Tiner Tibor

235

Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 68. Vándorgyűléséről és 139. Közgyűléséről – Kozma Gábor

236

Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 139. Közgyűlésén

238

Jubileumi születésnapok

239

Partnereink